สิ่งที่สูงกว่าเงิน / ว. วชิรเมธี.กรุงเทพฯ : ปราณ, 2553.

gra5

สิ่งที่สูงกว่าเงิน / ว. วชิรเมธี.กรุงเทพฯ : ปราณ, 2553.

รวมบทความธรรมะดีดี และเผยแผ่เกี่ยวกับคุณธรรม ความดี ให้คนในปัจจุบัน
ได้นำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบัน .

call no. BQ4570.L5 .ว1771