ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ / บัณฑิต อึ้งรังษี.กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.

the first

ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ / บัณฑิต อึ้งรังษี.กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประสบการณ์อันมีค่าของ "บัณฑิต อึ้งรังษี" วาทยากรที่หลายคนทั่วโลกรู้จักกับผลงาน
การเขียนเล่มแรกที่เจ้าตัวได้มาถ่ายทอดถึงเคล็ดลับ และข้อคิดแห่งความสำเร็จทั้ง 39 ข้อ
จากประสบการณ์จริงในการเป็นวาทยากร ผ่านงานอักษรที่อ่านเข้าใจง่าย กระตุ้นให้ผู้อ่าน
เข้าใจถึงพื้นฐาน และลำดับการพัฒนาศิลปะการเป็นวาทยากรทางการดนตรีของผู้เขียนอย่างชัดเจน

call no. ML422 .บ114