เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด / คิมรันโด เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ; ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์ วาดภาพประกอบ.กรุงเทพฯ : Springbooks, 2555.

gra26

เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด / คิมรันโด เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ; ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์ วาดภาพประกอบ.กรุงเทพฯ : Springbooks, 2555.

       หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่กำลังทรมานใจ
...ว่างเปล่า...หวั่นไหว...เปลี่ยวเหงา...โดดเดี่ยว...เพราะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง
 ถูกเขียนขึ้นมาสำหรับวัยรุ่นที่ยังคงสับสนเพียงเพราะเป็นวัยรุ่นตัวคนเดียวไม่มีคนที่คอยให้คำปรึกษา
 หรือไม่กล้าปรึกษาคนอื่นๆ หนังสือเล่มนี้อาจไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้คุณภายในสามนาที
แต่ยืนยันว่ามีคำตอบปลายเปิดให้คุณได้ค้นหา ว่าจะผ่านช่วงวัยเรียน วัยทำงาน และวัยผู้ใหญ่
เพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร

call no. BJ1661 .ค36