คุณทำได้--ไม่ใช่แค่ความฝัน / โดย ทศ คณนาพร และ วชิระ จึง.เชียงใหม่ : ริช, 2552

book1

คุณทำได้--ไม่ใช่แค่ความฝัน / โดย ทศ คณนาพร และ วชิระ จึง.เชียงใหม่ : ริช, 2552.

เสนอเนื้อหาที่ให้กำลังใจให้หลายๆคนที่สามารถจะทำอะไรใหม่ๆได้เสนอตัวอย่างความกล้าแสดงออก
และความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละคนไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถทำในสิ่งต่างๆได้และประสบความสำเร็จ

BF637.S8 .ท18