เธอคือใคร ที่ลากฉันไป / อ็อก ซู พาร์ค เขียน ; ปพิชญา แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ, 2554.

cover2

เธอคือใคร ที่ลากฉันไป / อ็อก ซู พาร์ค เขียน ; ปพิชญา แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ, 2554.

เมื่ออ่่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้ทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วเข็มทิศจิตใจเราควรที่จะชี้ไปทางไหน จิตใจของมนุษย์มีอะไรแอบซ่อนเอาไว้ และทำให้รู้ว่าเมื่อจิตใจเกิดความปรารถนา เราควรจะยับยั้งชั่งใจอย่างไร  อะไรคือโลกของจิตใจ เมื่อเราค้นพบจิตใจของเราเองแล้ว เมื่อเราแบ่งปันสิ่งนี้กับผู้อื่นจิตใจเราก็จะสามารถไหลเวียนเหมือนกับสายนำ้ที่ยิ่งหมุนเวียนก็ยิ่งสะอาด ท้ายที่สุดก็คือความสุขที่มนุษย์คนหนึ่งควจะมี