เนื้อหา

ต้องการเสนอซื้อหนังสือ

คำถาม : ต้องการเสนอซื้อหนังสือ ไม่ทราบว่าจะเสนออย่างไร

คำตอบ : กรณีที่ต้องการแนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดจัดหามาให้บริการ สามารถทำได้ผ่านหลายช่องทาง

1.    ผ่านทางเว็บสำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th/brequest/login.php (Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี)

2.    ผ่านทางหน้า WebOPAC โดยคลิกที่หัวข้อ "Books I would like the Library to acquire" หรือ "เสนอซื้อทรัพยากรใหม่" ผู้ใช้จะต้องใส่ชื่อ นามสกุล และบาร์โค้ด ก่อน หรือ

3.    เข้าที่ URL http://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo*thx/ เพื่อ เข้าสู่ข้อมูลผู้ใช้แต่ละท่านจากนั้นคลิกที่หัวข้อ "Suggest a Title for Purchase" ทางด้านขวามือ เพื่อเข้าสู้หน้าเว็บสำหรับระบุรายละเอียดของหนังสือ  เช่น ผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง หรือ


** สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2942 8616 ค่อ 112