บริการห้องหนังสือเด็ก

"บริการห้องหนังสือเด็ก ให้บริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งอยู่ในห้องEco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยรวบรวมหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น นิทาน ภาพการ์ตูน หนังสือเสริมทักษะด้านต่างๆ หนังสือสารานุกรมสำหรับเด็กฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องEco-Library โทรศัพท์ 02-9428616 ต่อ 125 "