บริการหนังสือวรรณกรรม

บริการหนังสือวรรณกรรม ให้บริการอยู่ในห้องEco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปาการ โดยให้บริการหนังสือประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล หนังสือได้รับรางวัล รวมทั้งให้บริการหนังสือน่าอ่านสำหรับบัณฑิต และหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องEco-Library โทรศัพท์ 02-9428616 ต่อ 125”