ให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบบทความวิจัย (Research Articles) และติดตามความเคลื่อนไหวในวงวิชาการแต่ละสาขาจากบทความวิชาการ (Academic Articles) รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ในปัจจุบัน สาระที่น่ารู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิต

รูปแบบการให้บริการวารสาร (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

วารสารฉบับปัจจุบัน ให้บริการตัวเล่มบริเวณชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารเก่า) โดยผู้ใช้สามารถหยิบตัวเล่มได้ด้วยตนเอง และอ่านภายในพื้นที่กำหนด วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอื่น สมาคมทางวิชาชีพ องค์การภาครัฐ และเอกชน ตัวเล่มวางเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายชื่อดังนี้

 1. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สังคมศาสตร์
 2. วารสารจีนศึกษา
 3. วารสารวนศาสตร์
 4. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
 5. วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
 6. วารสารสิ่งแวดล้อม มก.
 7. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
 8. วารสารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย
 9. วิศวกรรมสาร
 10. ระแนง วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
 11. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. วารสารสัตวแพทย์
 13. วารสารมนุษยศาสตร์
 14. วารสารสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 15. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
 16. Journal of paradigm shifts in business
 17. Bufflo bulletin
 18. Journal of research in engineering and technology
 19. Kasetsart University fisheries research bulletin
 20. Kasetsart journal : Natural science
 21. Journal of tropical plants research

วารสารฉบับล่วงเวลา หรือฉบับย้อนหลัง จัดให้บริการตัวเล่ม 2 รูปแบบ

 1. ย้อนหลังภายใน 1 ปี ตัวเล่มวางอยู่ที่ใต้ชั้นฉบับปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถหยิบตัวเล่มได้ด้วยตนเองและอ่านภายในพื้นที่กำหนด
 2. ย้อนหลังมากกว่า 1 ปี ตัวเล่มวางอยู่บริเวณวารสารเย็บเล่ม ตัวเล่มบางชื่อจะถูกเย็บรวมเล่ม

นิตยสาร ตัวเล่มบริการที่บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) มีรายชื่อนิตยสาร

 1. ใกล้หมอ
 2. คอมพิวเตอร์ ทูเดย์
 3. โคบาลแมกกาซีน
 4. ฉลาดซื้อ
 5. ชีวจิต
 6. ดิฉัน
 7. เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่
 8. เที่ยวรอบโลก
 9. เนชั่นสุดสัปดาห์
 10. บ้านและสวน
 11. ผู้จัดการ
 12. พลอยแกมเพชร
 13. เพื่อนร่วมทาง
 14. แพรว
 15. มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน
 16. มติชนสุดสัปดาห์
 17. แม่น้ำโขง
 18. แม่และเด็ก
 19. รักลูก
 20. สกุลไทย
 21. สตาร์ซอคเกอร์
 22. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
 23. สรรสาระ
 24. สร้างเงินสร้างงาน
 25. อนุสาร อสท.
 26. Advanced Thailand Geographic
 27. A Day
 28. Digital Living
 29. DVM
 30. Elle Ecoration
 31. Esquire
 32. GM
 33. Gourmet & Cuisine
 34. Home & Decor
 35. I-Like
 36. I get english
 37. Lisa Weekly
 38. Microcomputer
 39. National Geographic
 40. Pc Magazine
 41. Phototec
 42. room
 43. Shopping Computer


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals)
นอกจากวารสารฉบับพิมพ์แล้ว สำนักหอสมุดยังบอกรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา จากหลากหลายสำนักพิมพ์ โดยนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งเมื่ออยู่ใน มก.และสืบค้นจากที่บ้าน สอบถามรายละเอียดการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 E-mail: lib_services @ku.ac.th หรือ ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลในสาขาวิชาที่สนใจได้ที่ http://lib.ku.ac.th/training/


หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 1 เดือน

จัดให้บริการที่บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) และที่บริเวณชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ( อาคารเก่า)

 1. กรุงเทพธุรกิจ
 2. ข่าวสด
 3. คมชัดลึก
 4. ฐานเศรษฐกิจ
 5. เดลินิวส์
 6. ไทยโพสต์
 7. ไทยรัฐ
 8. แนวหน้า
 9. บ้านเมือง
 10. ประชาชาติธุรกิจ
 11. ผู้จัดการรายสัปดาห์
 12. โพสต์ทูเดย์
 13. มติชน
 14. สยามกีฬา
 15. สยามรัฐ
 16. Bangkok Post
 17. The Nation
 18. สยามธุรกิจ

ถ้าไม่พบตัวเล่มวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ที่ต้องการอ่าน สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการวารสารชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

      ** การสืบค้นวารสารและบทความวารสาร ให้สืบค้นในหน้า WebOPAC เช่นเดียวกับหนังสือ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์
นอกจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นฉบับพิมพ์แล้ว สำนักหอสมุดยังบอกรับฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศอีก 2 ฐานข้อมูล คือ NewsCenter และ Library Press Display ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้ารายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z)  หรือสอบถามรายละเอียดการใช้ฐานข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 E-mail: lib_services @ku.ac.th