เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานความร่วมมือ

  1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  6. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  7. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    เจตนารมณ์ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง

บทความตีพิมพ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
“ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา”
 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website