สำนักหอสมุดให้บริการตู้รับฝากของ (Locker) 2 จุด คือ

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
แบบที่ 1 ตู้รับฝากของแบบอัตโนมัติ 120 ช่อง

Info locker rev2

 

วิธีการใช้ Locker แบบอัตโนมัติ

 1. เลือกตู้ที่ปุ่มจับอยู่ในตำแหน่ง “OPEN” ใส่สิ่งของที่ต้องการเก็บในตู้ อย่าเพิ่งปิดตู้ล็อคเกอร์
 2. ตั้งรหัส 4 ตัว ควรเป็นรหัสที่จำง่าย เช่น รหัส ATM , ปีเกิด
 3. ปิดประตู หมุนปุ่มจับให้อยู่ในตำแหน่ง “CLOSE” ระวังอย่าให้นิ้วมือไปถูกรหัส เพราะอาจทำให้รหัสคลาดเคลื่อนได้
 4. ลบรหัสที่ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่ารหัสที่ตั้งไว้เป็นหมายเลขใด


วิธีการเปิด Locker

 1. หมุน รหัสตามที่ตั้งไว้แต่แรก
 2. หมุนปุ่มจับให้อยู่ในตำแหน่ง “OPEN” ประตูจะสามารถเปิดได้
  *** หากขัดข้องหรือมีปัญหาเปิดตู้ไม่ออก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**

แบบที่ 2 แลกบัตรนิสิตเพื่อรับกุญแจล็อคตู้เอง 15 ช่อง
วิธีการใช้ Locker แบบแลกบัตรนิสิตเพื่อรับกุญแจ

 1. นิสิตลงชื่อในสมุดทะเบียน
 2. แลกบัตรนิสิตไว้เพื่อรับกุญแจ และนำไปล็อคตู้เอง
 3. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ลงเวลาคืนกุญแจและรับบัตรคืน

 

 

จุดที่ 2 บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
Smart Locker by SCB 20 ช่อง
วิธีการใช้ Locker Smart Locker by SCB
ให้บริการ ณ บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (20 ช่อง) โดยความดูแลของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สํานักหอสมุด ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามวิธีการข้างตู้ ซึ่งมีเงื่อนไขค่าใช้จ่ายเป็นไปตามโปรแกรมที่ SCB กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะอํานวยความสะดวกในกรณีผู้ใช้บริการไม่มีบัตร แต่ต้องการเปิดตู้เพื่อนําของออก (เงื่อนไข ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ SCB กําหนด)

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตู้รับฝากของ :

 • ไม่รับฝากข้ามวัน หากเกินจะปรับวันละ 30 บ.
 • หากไม่ติดต่อรับของคืนภายใน 1 เดือน จะทำการจำหน่ายออก
 • โปรดนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวนฤตยา งามประสิทธิ์, นางสาวอรพรรณ เสมพิพัฒน์โทร. 02-9428616 ต่อ 137

(หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการทางเข้าออก ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri