สำนักหอสมุดให้บริการตู้รับฝากของ (Locker) 2 จุด คือ

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
แบบที่ 1 ตู้รับฝากของแบบอัตโนมัติ 120 ช่อง

Info locker rev2

 

วิธีการใช้ Locker แบบอัตโนมัติ

 1. เลือกตู้ที่ปุ่มจับอยู่ในตำแหน่ง “OPEN” ใส่สิ่งของที่ต้องการเก็บในตู้ อย่าเพิ่งปิดตู้ล็อคเกอร์
 2. ตั้งรหัส 4 ตัว ควรเป็นรหัสที่จำง่าย เช่น รหัส ATM , ปีเกิด
 3. ปิดประตู หมุนปุ่มจับให้อยู่ในตำแหน่ง “CLOSE” ระวังอย่าให้นิ้วมือไปถูกรหัส เพราะอาจทำให้รหัสคลาดเคลื่อนได้
 4. ลบรหัสที่ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่ารหัสที่ตั้งไว้เป็นหมายเลขใด


วิธีการเปิด Locker

 1. หมุน รหัสตามที่ตั้งไว้แต่แรก
 2. หมุนปุ่มจับให้อยู่ในตำแหน่ง “OPEN” ประตูจะสามารถเปิดได้
  *** หากขัดข้องหรือมีปัญหาเปิดตู้ไม่ออก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**

แบบที่ 2 แลกบัตรนิสิตเพื่อรับกุญแจล็อคตู้เอง 15 ช่อง
วิธีการใช้ Locker แบบแลกบัตรนิสิตเพื่อรับกุญแจ

 1. นิสิตลงชื่อในสมุดทะเบียน
 2. แลกบัตรนิสิตไว้เพื่อรับกุญแจ และนำไปล็อคตู้เอง
 3. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ลงเวลาคืนกุญแจและรับบัตรคืน

 

จุดที่ 2 บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
Smart Locker by SCB 20 ช่อง
วิธีการใช้ Locker Smart Locker by SCB
ให้บริการ ณ บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (20 ช่อง) โดยความดูแลของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สํานักหอสมุด ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามวิธีการข้างตู้ ซึ่งมีเงื่อนไขค่าใช้จ่ายเป็นไปตามโปรแกรมที่ SCB กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะอํานวยความสะดวกในกรณีผู้ใช้บริการไม่มีบัตร แต่ต้องการเปิดตู้เพื่อนําของออก (เงื่อนไข ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ SCB กําหนด)

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตู้รับฝากของ :

 • ไม่รับฝากข้ามวัน หากเกินจะปรับวันละ 30 บ.
 • หากไม่ติดต่อรับของคืนภายใน 1 เดือน จะทำการจำหน่ายออก
 • โปรดนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website