สถานที่ : ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
บริการ:
       --ให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการสืบค้น และบริการทุกประเภทของสำนักหอสมุด และช่วยเหลือในการสืบหาสารสนเทศทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
       --บริการยืม / สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
       --บริการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
       --บริการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ เช่น ค่าควอไทล์ (Q) ค่า SJR เป็นต้น 
       --บริการหนังสือระหว่างดำเนินการ (Cataloging)
       --บริการเครื่องสืบค้นวิทยานิพนธ์สำหรับบุคคลภายนอก
       --บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและการใช้โปรแกรม Endnote
       --บริการตรวจการลักลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
       
เวลาทำการ : ตามเวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด

ติดต่อเรา : โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123

==> ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website