แหล่งข้อมูลใช้บริการฟรี

Journals (วารสาร)
   
-DOAJ (Directory of Open Access Journals) ฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF, HTML และ MP3
   
-Emerald Insight ฐานข้อมูลฐานการบริหาร
   
 -ERIC - Education Resources Information Center  
-Hindawi ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารประเภท Peer-reviewed และ Open Access ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์
   
-IEEE
   
-JSTOR Open
   
-Oxford Open รวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press
   
-PubMed  
   
-Project Muse  
   
-Sage Journals  
   
-ScienceDirect  วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Elsevier ครอบคลุมสหสาขาวิชา มีทั้งวารสารที่ต้องบอกรับและวารสารกลุ่ม Open Access
   
-Taylor & Francis  
   
-Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยที่จัดทำโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
   
-Wiley Online Library  
   
-World Scientific  
   
Books (หนังสือ)
-Ag eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และอื่นๆ (ภาษาไทย)
-Biodiversity Heritage Library  
-Directory of Open Access Books (DOAB)  
-Getty Virtual Library  
-HathiTrust Digital Library  
-OATD (Open Access Theses and Dissertations)  
-Open Textbook Library  
-PQDT Open  
-Project Gutenberg  
-UNESCODOC Database  
-  
   
Dissertations & Theses (วิทยานิพนธ์) 
-EBSCO Open Dissertations  
-EThOS (UK Theses & Dissertations from the British Library)  
-Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)  
-OATD (Open Access Theses and Dissertations)  
-OpenThesis  
-ThesisCommons  
   
Mixed (รวมแหล่งข้อมูลอื่นๆ) 
-FigShare  
-KU Conference Proceedings ฐานข้อมูลการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังถึงการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2504)
-OSF Meetings  
-OSF Pre-Prints  
   
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri