เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยว ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้ทรัพยากรดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 – คลิกลิงก์ จองใช้ทรัพยากรห้องสมุด   

              https://kulcreserve.lib.ku.ac.th/bsku4/front/index.php

ขั้นที่ 2 – Login ด้วยรหัส Account Nontri

           (โดยใส่ Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ขั้นที่ 3 – เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการใช้บริการ
ขั้นที่ 4 – เลือกเครื่อง หรือห้องที่ต้องการใช้บริการ
ขั้นที่ 5 - เมื่อถึงวันและเวลาที่จองใช้บริการไว้ ต้องทำการยืนยันการใช้บริการ โดยใส่บัญชีนนทรี

 

บริการ

จำนวนวันที่สามารถจองล่วงหน้าได้

จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่อง

อินเทอร์เน็ต

5 วัน

3 ชั่วโมง

ห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยว

5 วัน

3 ชั่วโมง

 

***ห้องศึกษาเดี่ยวเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 เดือน***

 

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri