เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตและพิมพ์งาน, บริการ Video on Demand, บริการห้องฝึกภาษา, และบริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยว ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้ทรัพยากรดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 –คลิก จองใช้ทรัพยากรห้องสมุด
ขั้นที่ 2 – เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการใช้บริการ
ขั้นที่ 3 – เลือกเครื่อง หรือห้องที่ต้องการใช้บริการ
ขั้นที่ 4 – ใส่ Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้นที่ 5 - เมื่อถึงวันและเวลาที่จองใช้บริการไว้ ต้องทำการยืนยันการใช้บริการ โดยใส่บัญชีนนทรี

บริการ

จำนวนวันที่สามารถจองล่วงหน้าได้

จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่อง

อินเตอร์เน็ต

7 วัน

3 ชั่วโมง

Video on Demand

7 วัน

3 ชั่วโมง

ห้องฝึกภาษา

7 วัน

3 ชั่วโมง

ห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยว

7 วัน

3 ชั่วโมง

***ห้องศึกษาเดี่ยวเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 เดือน***

 


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website