สำนักหอสมุด เปิดให้บริการเกมกระดาน (Board Game) จำนวน 12 เกม ณ โซน Edutainment ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
รายชื่อเกมและคลิปแนะนำการเล่น


รายชื่อเกม

คลิปแนะนำการเล่น

1. Aquarius (อควาเรียส)

http://158.108.80.5/record=b1557446~S0*thx

2. Chinatown (ไชน่าทาวน์)

http://158.108.80.5/record=b1557445~S0*thx

3. Coup (เกมโค่นอำนาจ หรือเกมปฏิวัติโค่นอำนาจ)

http://158.108.80.5/record=b1557438~S0*thx

4. Dixit

http://158.108.80.5/record=b1557443~S0*thx

5. Exploding kittens (แมวระเบิด)

http://158.108.80.5/record=b1557436~S0*thx

6. For sale (บ้านนี้ขาย)

http://158.108.80.5/record=b1557442~S0*thx

7. I'm the boss (อย่าซ่ากับบอส)

http://158.108.80.5/record=b1557439~S0*thx

8. Pandemic (เกมโรคระบาด)

http://158.108.80.5/record=b1557441~S0*thx

9. The Resistance: Avalon (อวาลอน)

http://158.108.80.5/record=b1557427~S0*thx

10. Splendor (เกมค้าเพชร)

http://158.108.80.5/record=b1557437~S0*thx

11. Ticket to ride (เกมต่อรถไฟ)

http://158.108.80.5/record=b1557444~S0*thx

12. พฤกษาคายน้ำ

http://158.108.80.5/record=b1556456~S0*thx

 

ระเบียบการให้บริการ

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ (Board Game)

  1. ใช้บัตรประจำตัวนิสิตของตนเองในการยืม และรับผิดชอบอุปกรณ์ในกล่องเกมที่อยู่ในรายการยืม
  2. การเล่นบอร์ดเกม แต่ละครั้ง ต้องส่งคืนภายในวันที่ยืมเท่านั้น
  3. เวลาในการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.  (ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019)
  4. การเล่นบอร์ดเกม ควรระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย หรือสูญหายมิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับเท่ากับ ราคาบอรด์เกมนั้นๆ และค่าดำเนินการต่างๆ 
  5. ไม่มอบบัตรประจำตัวนิสิตของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้
  6. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ กรณีเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล รหัสนิสิต สถานภาพและที่อยู่ ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  7. หากบัตรชำรุด สูญหาย ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อบันทึกในระเบียนเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้อื่นนำบัตรมายืม จะทำให้เกิดปัญหาแก่เจ้าของบัตรจริงที่ต้องรับผิดชอบในรายการยืมของตน

หมายเหตุ
บริการ Board Game มีบริการในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถยืมออกนอกพื้นที่สำนักหอสมุด และหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวิลาวัณย์ นกยูงทอง หรือ นางสาวกนกวรรณ วันอาจ โทร. 02-9428616 ต่อ 251, 253

(หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri