สำนักหอสมุด เปิดให้บริการเกมกระดาน (Board Game)  ณ โซน Edutainment ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

รายชื่อ Board Game ที่ให้บริการ จำนวน 27 เกม  ดังนี้

BG 0001 พฤกษาคายน้ำ
BG 0002 Splendor
BG 0003 The Resistance : Avalon
BG 0004 I'm the boss
BG 0005 Chinatown
BG 0006 Pandemic
BG 0007 Dixit
BG 0008 For sale
BG 0009 Aquarius
BG 0010 Coup
BG 0011 Exploding kittens
BG 0012 Ticket to ride
BG 0013 A Math : เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์
BG 0014 ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
BG 0015 ทีมสร้างฝัน
BG 0016 ด็อบเบิล
BG 0017เกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริม
BG 0018เกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่า
BG 0019 Uno
BG 0020 KONGKANG
BG 0021 ชมรมยอดนักสืบ
BG 0022 แฟ้มคดีปริศนา
BG 0023 คาเมล อัพ
BG 0024 เอเวอร์เดล ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์
BG 0025 ZOMBICIDE
BG 0026 ยุทธพิชัยสามก๊ก
BG 0027 Cascadia

ระเบียบการให้บริการ

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ (Board Game)

  1. ใช้บัตรประจำตัวนิสิตของตนเองในการยืม และรับผิดชอบอุปกรณ์ในกล่องเกมที่อยู่ในรายการยืม
  2. การเล่นบอร์ดเกม แต่ละครั้ง ต้องส่งคืนภายในวันที่ยืมเท่านั้น
  3. เวลาในการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. 
  4. การเล่นบอร์ดเกม ควรระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย หรือสูญหายมิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับเท่ากับ ราคาบอรด์เกมนั้นๆ และค่าดำเนินการต่างๆ 
  5. ไม่มอบบัตรประจำตัวนิสิตของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้
  6. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ กรณีเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล รหัสนิสิต สถานภาพและที่อยู่ ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  7. หากบัตรชำรุด สูญหาย ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อบันทึกในระเบียนเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้อื่นนำบัตรมายืม จะทำให้เกิดปัญหาแก่เจ้าของบัตรจริงที่ต้องรับผิดชอบในรายการยืมของตน

หมายเหตุ
บริการ Board Game มีบริการในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถยืมออกนอกพื้นที่สำนักหอสมุด และหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวิลาวัณย์ นกยูงทอง หรือ นางสาวกนกวรรณ วันอาจ โทร. 02-940-5830 ต่อ 615794

(หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri