บริการ Theater Room ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวิลาวัณย์ นกยูงทอง หรือ นางสาวกนกวรรณ วันอาจ โทร. 02-9405830-31 ต่อ 615794

(หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri