หมดปัญหาการเดินทาง ไม่มีเวลา หรือไม่มีที่จอดรถ... สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยที่สมาชิกห้องสมุดไม่ต้องมายืมคืนหนังสือด้วยตนเอง แต่สามารถรอรับและส่งคืนหนังสือได้ที่ห้องสมุดคณะที่ระบุในคำขอใช้บริการด้วยความร่วมมือจากห้องสมุดคณะทั้ง 13แห่งในวิทยาเขตบางเขน
picde

ท่านสามารถขอใช้บริการได้ 2 ช่องทาง คือ

พิมพ์ URL : http://www.lib.ku.ac.th/libservice/delivery.php หรือ
คลิกที่ E-Service จากหน้าเว็บเพ็จสำนักหอสมุดและคลิกเลือก E-Form: บริการนำส่งหนังสือและบทความ (Service Delivery)


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริการนี้เฉพาะอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. บริการนำส่งเฉพาะหนังสือวิชาการของสำนักหอสมุด บางเขน โดยหนังสือต้องมีสถานภาพไม่ถูกยืมออก (CHECK SHELF) เท่านั้น
 3. สามารถยืมหนังสือได้ในจำนวนและระยะเวลาตามสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท และคิดค่าปรับเกินกำหนดส่งตามระเบียบสำนักหอสมุด
 4. ให้บริการนำส่งหนังสือในวันจันทร์-ศุกร์ (วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดบริการ)
 5. รับหนังสือและส่งคืนหนังสือได้ ณ ห้องสมุดคณะที่ระบุในคำขอใช้บริการ(ตามวันเวลาทำการของห้องสมุดคณะ)
  - ผู้ใช้บริการที่แจ้งคำขอภายในเวลา 14.00 น. สามารถรับหนังสือได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
  - ผู้ใช้บริการที่แจ้งคำขอหลังเวลา 14.00 น. สามารถรับหนังสือได้ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

  ติดต่อสอบถามได้ที่คุณดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 094-490-7467 หรือ LINE ID : kulib  *** ห้องสมุดคณะที่เป็นจุดรับฝาก ประกอบด้วย 13 ห้องสมุดคณะ ได้แก่ห้องสมุดคณะประมง , ห้องสมุดคณะวนศาสตร์ , ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร , ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ , ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ , ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ , ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์, ห้องสมุดพิทยาลงกรณ , ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ , ห้องสมุดสาขาอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร , ห้องสมุดวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม***

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website