Untitled 1

 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ Scan and Send    >>> https://bit.ly/3hDqg27 

 

 

  • วิธีการให้บริการ Scan and Send                                       

1.สืบค้นรายการหนังสือหรือบทความที่ต้องการได้ที่ เว็บไซต์สำนักหอสมุด https://www.lib.ku.ac.th/ ช่องสืบค้น "ONE SEARCH"

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลหนังสือ/บทความ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนที่ https://bit.ly/3hDqg27 โดยใช้บัญชี Email ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงท้ายด้วย @ku.th

3.รอรับไฟล์ทาง Email ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เงื่อนไขการให้บริการ Scan and Send

  • บริการ Scan เฉพาะหนังสือและวารสารวิชาการทั้งแบบชั้นเปิดและชั้นปิดที่ให้บริการที่สำนักหอสมุด บางเขนเท่านั้น (หนังสือหรือวารสารที่แสดง “สถานที่” เป็น สห. หรือสำนักหอสมุด และ แสดง “สถานะ” เป็น Check Shelf หรือ Lib Used Only)
  • บริการสำหรับนิสิต อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
  • บริการฟรี (เฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริง เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติ)
  • บริการ Scan ไม่เกินหนึ่งบทหรือบทความจากหนังสือหรือวารสาร (การสแกนอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยปกติจะไม่เกิน 1 บทหรือ 5% หรือสูงสุดไม่เกิน 50 หน้าจากหนังสือหรือบทความจากวารสาร)
  • ขอใช้บริการได้คนละ 1 ชื่อเรื่อง / วัน
  • ระยะเวลาในการเก็บไฟล์ scan เพื่อให้บริการ 14 วัน (หากต้องการรายการเดิมสามารถส่งคำขอใช้บริการได้อีกครั้ง)
  • รูปแบบ PDF ภาพความละเอียดอยู่ที่ 300 dpi
  • การนำเนื้อหาไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามแจกจ่ายสำเนาเพิ่มเติมใดๆ ทั้งในรูปแบบกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri