นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวที่จัดไว้ให้บริการที่ชั้น 3 ของทั้ง 2 อาคาร และชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ผู้ใช้บริการควรศึกษาระเบียบการใช้ห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวก่อนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวที่ชั้น 3 ทั้ง 2 อาคาร

ผู้สามารถใช้บริการได้ – นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากร

 1. จองห้องที่ https://lib.ku.ac.th/2019/index.php/facilities/291-facilities-bookingโดยเลือกหมายเลขห้องที่ต้องการ
 2. ก่อนเข้าใช้บริการ กรุณายืนยันการจองที่ https://lib.ku.ac.th/2019/index.php/facilities/291-facilities-bookingโดยคลิกที่หมายเลขห้องที่จองไว้
 3. รับกุญแจห้อง
  1. ห้องศึกษาเดี่ยวอาคารช่วงฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3 อาคารช่วงฯ
  2. ห้องศึกษาเดี่ยวอาคารเทพฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ
  3. ห้องศึกษากุล่มอาคารเทพฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากรและแสดงตัวพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไปและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ 

 

ขั้นตอนการใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและพื้นที่นั่งอ่าน Research Square

ผู้สามารถใช้บริการได้

โซน K – สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัย (เป็นโต๊ะเดี่ยว กรุณางดใช้เสียง)

โซน C และห้องศึกษากลุ่ม - สำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัย (ห้องศึกษากลุ่มให้บริการตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป)

 1. แสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากร มก. เพื่อรับ Key Card เข้าใช้งานพื้นที่นั่งอ่าน ที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ
 2. หากต้องการใช้ห้องศึกษากลุ่ม กรุณาแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากร และแสดงตัวพร้อมกัน 3คนขึ้นไป และรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นายธนกรณ์  เนื้อทอง โทร. 02-940-5830 ต่อ 615788

(หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ Notebook/Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


-->>Book Now


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri