นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวที่จัดไว้ให้บริการที่ชั้น 3 ของทั้ง 2 อาคาร และชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ผู้ใช้บริการควรศึกษาระเบียบการใช้ห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวก่อนการใช้บริการ

อาคาร

ชั้น

ห้องศึกษากลุ่ม

ห้องศึกษาเดี่ยว

บัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร

นิสิต ป.ตรี

เทพรัตน์วิทยาโชติชั้น 

3

5 ห้อง
(สำหรับ 5 - 12 คน)

7 ห้อง

10 ห้อง

13 ห้อง

เทพรัตน์วิทยาโชติชั้น 5
Research Square

(สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มก.)

5

3 ห้อง
(6 ที่นั่ง 2 ห้อง 

และ 16 ที่นั่ง 1 ห้อง)

ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านแบบโต๊ะเดี่ยว 

(พื้นที่งดใช้เสียง)

สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มก.

ช่วงเกษตรศิลปการ

3

-

22 ห้อง

 

ขั้นตอนการใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวที่ชั้น 3 ทั้ง 2 อาคาร

ผู้สามารถใช้บริการได้ – นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากร

 1. จองห้องที่ https://lib.ku.ac.th/2019/index.php/facilities/291-facilities-bookingโดยเลือกหมายเลขห้องที่ต้องการ
 2. ก่อนเข้าใช้บริการ กรุณายืนยันการจองที่ https://lib.ku.ac.th/2019/index.php/facilities/291-facilities-bookingโดยคลิกที่หมายเลขห้องที่จองไว้
 3. รับกุญแจห้อง
  1. ห้องศึกษาเดี่ยวอาคารช่วงฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3 อาคารช่วงฯ
  2. ห้องศึกษาเดี่ยวอาคารเทพฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ
  3. ห้องศึกษากุล่มอาคารเทพฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากรและแสดงตัวพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไปและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ 

 

ขั้นตอนการใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและพื้นที่นั่งอ่าน Research Square

ผู้สามารถใช้บริการได้

โซน K – สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัย (เป็นโต๊ะเดี่ยว กรุณางดใช้เสียง)

โซน C และห้องศึกษากลุ่ม - สำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัย (ห้องศึกษากลุ่มให้บริการตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป)

 1. แสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากร มก. เพื่อรับ Key Card เข้าใช้งานพื้นที่นั่งอ่าน ที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ
 2. หากต้องการใช้ห้องศึกษากลุ่ม กรุณาแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากร และแสดงตัวพร้อมกัน 3คนขึ้นไป และรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ

เวลาการให้บริการ

วัน

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

ช่วงปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์   

08.30 - 19.30 น.

08.30 - 16.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 

11.00 - 18.30 น.

ปิดบริการ


-->>Book Now


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website