Article Index

สำนักหอสมุดบริการให้ยืมปลั๊กไฟสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด (เฉพาะนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยมีขั้นตอนการขอยืมดังนี้

ขั้นตอนการยืมปลั๊กไฟ

  1. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยสามารถใช้ปลั๊กไฟได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น
  2. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ หากอยู่ในสภาพผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที (เมื่อรับไปแล้ว หากพบความผิดปกติของอุปกรณ์ในภายหลัง ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น)
  3. กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคืนเกินกำหนด จะมีค่าปรับชั่วโมงละ 100 บาท

เวลาการให้บริการ


จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริการสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
  2. ขอรับบริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website