บริการข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิงที่น่าสนใจต่าง ๆ จาก True Visions ใช้บริการ ได้ที่  เคาน์เตอร์ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวิลาวัณย์ นกยูงทอง หรือ นางสาวกนกวรรณ วันอาจ โทร. 02-9428616 ต่อ 251, 253

(หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri