สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย "Research Square" ณ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552 ซึ่งกำหนดไว้เป็นเขตงดใช้เสียง (Quiet Zone) โดยจัดเป็นโซนนั่งอ่าน จำนวน 4 โซน (โซน K U L C) ประกอบด้วยที่นั่งอ่านเดี่ยว จำนวน 62 ที่นั่ง, ห้องศึกษากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และห้องศึกษากลุ่มขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ให้บริการเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้บริการจะต้องยืม Key card เพื่อเข้าออกพื้นที่ส่วนนี้  

เวลาเปิดให้บริการ : ช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์​  8.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์​ 11.00 - 18.30 น.

เวลาเปิดบริการ : ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์​ - ศุกร์ 8.30 -16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri