บริการพื้นที่นั่งอ่านให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ในบรรยากาศการเรียนรู้ ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มีสัญญาณ Wifi ครอบคลุมและมีเวทีในบริเวณห้องสมุดในสวน เปิดให้กับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวน นอกจากนี้ ยังมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในสวนด้วย


ขั้นตอนการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบัตรสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกไม่เช่นนั้น จำเป็นต้องซื้อคูปองเพื่อเข้าใช้บริการ

เวลาการให้บริการตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุด

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลทั่วไป

ใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดในสวน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website