บริการโสตทัศนวัสดุ

สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการยืมโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี ดีวีดี โดยสื่อบางประเภทอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุด บางประเภทสามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้

ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

 

audio v


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website