สำนักหอสมุดบริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพาและแท็ปเล็ต เพื่อใช้ภายในอาคารสำนักหอสมุดทั้ง 2 อาคาร รวมถึงบริเวณห้องสมุดในสวน ซึ่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ และสำหรับยืมกลับบ้าน (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19) โดยมีคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน 100 เครื่อง แบ่งเป็นสำหรับใช้ที่สำนักหอสมุด จำนวน 50 เครื่อง และยืมกลับบ้านอีกจำนวน 50 เครื่อง และในส่วนของแท็ปเล็ต จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต เพียงผู้ใช้บริการล็อกอินด้วย Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2021 info laptop borrowing


ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ตรวจดูอุปกรณ์ในกระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็ปเล็ตที่ได้รับ ว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่ หากอุปกรณ์ไม่ครบ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที

กรุณาเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นส่งคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคืนเกินกำหนด จะต้องชำระค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท (ระเบียบการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและแท็ปเล็ต)

วลาการให้บริการ

ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

(หากมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด)

หมายเหตุ สำหรับบริการยืม Laptop กลับบ้าน สามารถยืมได้เป็นระยะเวลา 7 วัน และ Renew ได้ 1 ครั้ง**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ Internet / Laptop & Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

หรือ โทร. 02-942-8200 ต่อ 611478

  


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri