Laptop edit

   สำนักหอสมุดบริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพาและแท็ปเล็ต เพื่อใช้ภายในอาคารสำนักหอสมุดทั้ง 2 อาคาร รวมถึงบริเวณห้องสมุดในสวน ซึ่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ และสำหรับยืมกลับบ้าน (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19) โดยมีคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน 150 เครื่อง แบ่งเป็นสำหรับใช้ที่สำนักหอสมุด จำนวน 50 เครื่อง และยืมกลับบ้านอีกจำนวน 100 เครื่อง และในส่วนของแท็ปเล็ต จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต เพียงผู้ใช้บริการล็อกอินด้วย Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ตรวจดูอุปกรณ์ในกระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็ปเล็ตที่ได้รับ ว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่ หากอุปกรณ์ไม่ครบ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที

กรุณาเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นส่งคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคืนเกินกำหนด จะต้องชำระค่าปรับ วันละ 200 บาท (ระเบียบการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและแท็ปเล็ต)

2021 info laptop borrowing

 

 

หมายเหตุ สำหรับบริการยืม Laptop กลับบ้าน สามารถยืมได้เป็นระยะเวลา 7 วัน และ Renew ได้ 1 ครั้ง**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ Internet / Laptop & Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

หรือ โทร 02-940-5830 ต่อ 615788

  


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri