สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุด ณ จุดบริการ ดังนี้


โทรศัพท์ : 0 2942 8616  สายใน 611477, 611481

บริการ เบอร์ต่อ
การสมัครสมาชิก / ต่ออายุ/ ปลอดหนี้ 126
ยืม-คืนหนังสือ ยืมต่อ 126
ยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ (CD, VCD) 251
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 226
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 123
บริการนำส่งหนังสือและบทความวิชาการ (Service Delivery) 228
บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด 217, 123
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 215, 223
บริการอินเตอร์เน็ต 139
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 139
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop Loan Service) 141
Eco Library 125
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 346
เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  124
เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 137

อีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website