บริการพื้นที่นั่งอ่าน Research Square ชั้น 5

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย "Research Square" ณ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   ซึ่งกำหนดไว้เป็นเขตงดใช้เสียง (Quiet Zone)

โดยจัดเป็นโซนนั่งอ่าน จำนวน 4 โซน (โซน K U L C) ประกอบด้วยที่นั่งอ่านเดี่ยว จำนวน 62 ที่นั่ง, ห้องศึกษากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และห้องศึกษากลุ่มขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง

ให้บริการเฉพาะนิสิต อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อรับ Key card เพื่อเข้าออกพื้นที่ส่วนนี้ได้ที่ เคาน์เตอร์ Internet / Laptop & Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

--> ระเบียบการใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านชั้น 5
--> ระบบจอง

   

 

 


    


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri