บริการนำชมสำนักหอสมุด ทั้ง 2อาคาร ได้แก่ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งเป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนิสิต, บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รวมทั้งบริการนำชมอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และอาคารหอ 2 ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหอพักนิสิตในสมัยอดีต และกิจกรรมของนิสิต มก.


การขอรับบริการนำชมสำนักหอสมุด

ทำหนังสือขอศึกษาดูงานถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โดยส่งหนังสือถึงสำนักหอสมุดก่อนวันที่ต้องการเข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 7 วัน เพื่อการประสานงานและอำนวยการต้อนรับคณะนำชมได้อย่างราบรื่น และขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารสำนักหอสมุดโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดนำชม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดค่ะ ขอบคุณในความร่วมมือค่ะ
สอบถามข้อมูลการเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8616

  • การเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ทั้ง 2 อาคาร (ภาษาไทย) – ติดต่อคุณหทัยรัตน์ ศรีสุภะ ต่อ 232 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • การเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ทั้ง 2 อาคาร (ภาษาอังกฤษ) – ติดต่อคุณสุภัทรา นวชินกุล ต่อ 233 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
การขอรับบริการนำชมอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารหอ 2

สามารถเข้าชมอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. และเข้าชมอาคารหอ 2 ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น.
หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะพร้อมผู้บรรยาย กรุณาติดต่อ ว่าที่ ร.ต. วงศธร วงษ์สุวรรณ์ โทร. 0 2942 7272 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ คุณสินิทธ์ สิทธิเสรีชน โทร. 0 2942 8616 ต่อ 430 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website