บริการนำชมสำนักหอสมุด ทั้ง 2อาคาร ได้แก่ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งเป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนิสิต, บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รวมทั้งบริการนำชมอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และอาคารหอ 2 ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหอพักนิสิตในสมัยอดีต และกิจกรรมของนิสิต มก.


การขอรับบริการนำชมสำนักหอสมุด

ทำหนังสือขอศึกษาดูงานถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โดยส่งหนังสือถึงสำนักหอสมุดก่อนวันที่ต้องการเข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 7 วัน เพื่อการประสานงานและอำนวยการต้อนรับคณะนำชมได้อย่างราบรื่น และขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารสำนักหอสมุดโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดนำชม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดค่ะ ขอบคุณในความร่วมมือค่ะ
สอบถามข้อมูลการเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8616

  • การเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ทั้ง 2 อาคาร (ภาษาไทย) – ติดต่อคุณหทัยรัตน์ ศรีสุภะ ต่อ 232 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • การเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ทั้ง 2 อาคาร (ภาษาอังกฤษ) – ติดต่อคุณสุภัทรา นวชินกุล ต่อ 233 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
การขอรับบริการนำชมอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารหอ 2

สามารถเข้าชมอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. และเข้าชมอาคารหอ 2 ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น.
หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะพร้อมผู้บรรยาย กรุณาติดต่อ ว่าที่ ร.ต. วงศธร วงษ์สุวรรณ์ โทร. 0 2942 7272 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ คุณสินิทธ์ สิทธิเสรีชน โทร. 0 2942 8616 ต่อ 430 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri