ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ
  1.1 ผู้ใช้บริการภายนอก ใช้บริการห้องสมุดโดยไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  1.2 ผู้ใช้บริการภายนอก ใช้บริการห้องสมุดและมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
 2. สิทธิ์การยืมและระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการภายนอก มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด
 3. อัตราค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับห้องสมุดอื่น ๆ
  3.1 อัตราค่าบริการยืมตัวเล่มในประเทศ (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการภายใน)
  3.2 อัตราค่าบริการขอสำเนาหรือขอไฟล์จากในประเทศ
  3.3 อัตราค่าบริการสืบค้นข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. อัตราค่าบริการสืบค้นข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. อัตราค่าบริการพิมพ์งานห้องอินเทอร์เน็ต
 6. อัตราค่าบริการการใช้คอมพิวเตอร์

 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri