Union Catalog logo

Union Catalog สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ด้วยการค้นจากแหล่งเดียว รวมทั้งสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยสามารถขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดบนแพลทฟอร์มนี้อีกด้วย
 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri