Generative AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่แต่ไม่ซ้ำเดิม

 

 ผู้เรียบเรียง

ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด

นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

    ผลจากการระบาดอย่างต่อเนื่องของไวรัส COVID-19 ในช่วงปีที่ผ่านมาโลกเผชิญกับสภาวะการหยุดชะงักของหลายกิจกรรมแต่กลับเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้มนุษย์เกิดการปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโรคระบาดเป็นอุปสรรคต่อการพบปะ การทำงาน และการใช้ชีวิต ทำให้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทควบคู่ไปกับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับมนุษย์ ในยุคนี้จึงเกิด AI ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูล และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่คล้ายกับของเดิมแต่ไม่เกิดการซ้ำได้

      หนึ่งในเทคนิคของการพัฒนา AI ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีประสิทธิภาพมากที่สุด กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดคือ Generative AI เป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับ Content หรือ Data Object และใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นต้นฉบับและมีความเสมือนจริง โดยไม่ซ้ำกับของเดิม สามารถสร้างเนื้อหารูปแบบที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ เช่น คอนเทนต์วิดีโอ รูปภาพ รวมไปถึงประโยชน์ในการวิจัยและการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่การแพทย์ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์

       ปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว เช่น ในวงการแพทย์ใช้ Generative AI เข้ามาช่วยวิจัย ช่วยวิเคราะห์การปลูกถ่ายอวัยวะ ช่วยสร้างอวัยวะเทียม หรือช่วยผลิตยารักษาชนิดต่างๆ ส่วนในมุมการตลาดใช้แพลตฟอร์ม AI เข้ามาช่วยคิดและปรับปรุงคอนเทนต์ให้แปลกใหม่ และนำไปใช้ในการทำ Content Marketing ได้ จะเห็นได้ว่า Generative AI เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนการทำงานในหลายๆ วงการให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากสามารถช่วยเร่งกระบวนการผลิต วิจัย และพัฒนา Content ใหม่ๆ ช่วยสร้าง Dataset ใหม่ๆ ที่ทำให้ช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งวิธีนี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงทำให้ทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2025 Generative AI จะมีสัดส่วนเป็น 10% ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการผลิต ซึ่งสูงกว่าปัจจุบันที่มีปริมาณน้อยกว่า 1%

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

BIGDATATHAILAND. 12 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ ในปี 2022. สืบค้น 16 มีนาคม 2565. Retrieved from https://bigdata.go.th/movements/2022-strategic-technology-trend/

Gartner. (2022). Gartner Top Strategic Technology Trends for 2022. สืบค้น 4 มีนาคม 2565. Retrieved from https://gtnr.it/3vx1PuO

ICHIPRO. GENERATIVE AI & แกน. สืบค้น 17 มีนาคม 2565. Retrieved from https://ichi.pro/th/generative-ai-kaen-17983029431104

Sudarat Eaktanamanee, predictive. 12 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีปี 2022 เพื่อก้าวเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง. สืบค้น 16 มีนาคม 2565. Retrieved from https://predictive.co.th/blog/tech-trends-for-2022/#Trends_1_Generative_AI

The MATTER. (2021). จาก AI ฉลาดขึ้น ถึงองค์กรในโลกใหม่ 12 เทรนด์เทคโนโลยีน่าสนใจปี 2022. สืบค้น 4 มีนาคม 2565. Retrieved from https://thematter.co/science-tech/garther-12-trend-2022/159265

UIH, BENCHACHIND. นั่งไทม์แมชชีนสู่อนาคต พาส่อง 12 เทรนด์เทคโนโลยีแห่งปี 2022. สืบค้น 16 มีนาคม 2565. Retrieved from https://www.uih.co.th/th/knowledge/12-trend-tech-2022

 

 INFO generative

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

De Vries, K. (2020). You never fake alone. Creative AI in action. Information, Communication & Society, 23(14), 2110-2127. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-85084824269&site=eds-live

Kulp, P. (2019). Generative AI Patent Filings Grow 500%: BRANDS ARE TESTING THE POTENTIAL BEHIND THIS EMERGING TECH, 60(27), 7. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.604315041&site=eds-live

Suh, M., Youngblom, E., Terry, M., & Cai, C. J. (2021). AI as Social Glue: Uncovering the Roles of Deep Generative AI during Social Music Composition. In. United States, North America: ACM. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.3139D706&site=eds-live

Sun, J., Liao, Q. V., Muller, M., Agarwal, M., Houde, S., Talamadupula, K., & Weisz, J. D. (2022). Investigating Explainability of Generative AI for Code through Scenario-based Design. In. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsarx&AN=edsarx.2202.04903&site=eds-live

Walters, W. P., & Murcko, M. (2020). Assessing the impact of generative AI on medicinal chemistry. Nature Biotechnology, 38(2), 143. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.613408801&site=eds-live


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri