Extended Reality เทคโนโลยีผสมผสานเสมือนจริง

ผู้เรียบเรียง

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล

บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Extended Reality หรือ XR เป็นการรวมเทคโนโลยี VR, AR และ MR เข้าด้วยกัน โดย AR จะช่วยสร้างวัตถุเสมือน 3 มิติให้ปรากฎขึ้นในสภาพแวดล้อมจริง VR ที่ช่วยสร้างโลกและสภาพแวดล้อมเสมือนที่ไม่มีจริง และ MR เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ได้ ทำให้เกิดการโต้ตอบและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และด้วยการใช้งานร่วมกับ 5G จะยิ่งยกระดับให้มีความเสมือนจริงคุณภาพสูงแบบ Real-Timeจุดเด่นของ XR นอกเหนือจากการผนวกรวมกันของเทคโนโลยีเสมือนจริงต่างๆ แล้ว ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมนั้นยังสามารถเลือกใช้ได้ทั้งคำสั่งท่าทางหรือดำเนินการผ่านอุปกรณ์ควบคุมได้อีกด้วย ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี XR ที่เอื้อประโยชน์ต่อแวดวงธุรกิจประกอบกับอุปกรณ์  AR และ VR ที่มีราคาถูกลง จึงมีการคาดการณ์ว่าตลาด XR ทั่วโลกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นภายในปี 2567

 

XR-Extended Reality กับการปรับใช้ในอนาคต

 1. ด้านอุตสาหกรรม เช่น Healthcare, New Energy และ Esports
 2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การบำบัดเสมือนจริง หุ่นยนต์ผ่าตัด
 3. ด้านพลังงานหมุนเวียนเช่น การสร้างกังหันลมนอกชายฝั่ง
 4. ด้านแวดวงเกมออนไลน์ เช่น Tesla suit สำหรับสวมใส่แบบเต็มตัว พร้อมอุปกรณ์
 5. ด้าน Cyber Security เช่น เกมจำลองสถานการณ์ในโลกเสมือนจริง
 6. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เช่น การบอกเส้นทางแบบเรียลไทม์ด้วยลูกศรที่กะพริบลอยอยู่ตรงหน้า การทดลองเสื้อผ้าที่สามารถลองสวมใส่ได้อย่างเสมือนจริง
 7. 6. ด้านการออกแบบการก่อสร้าง เช่น จำลองภาพตัวอย่างการตกแต่งบ้าน
 8. ด้านการทหาร เช่น การสร้างสถานการณ์จำลองเสมือนจริงเพื่อการฝึกซ้อม
 9. ด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น การจำลองภาพเสมือนกับว่าผู้รับสารนั้นอยู่ในที่เดียวกัน
 10. ด้านวิศวกรรม เช่น การจำลองสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นคว้า
 11. ด้านภาพยนตร์ เช่น การสร้างฉากเสมือนจริงโดยใช้จอ LED ขนาดใหญ่เป็นฉากหลังที่สมจริง

 

XR ถูกนำมาปรับใช้ในอนาคตในด้าน Application retail ที่จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราก้าวสู่ความทันสมัยไปอีกขั้น ในอนาคตเราอาจสื่อสารกันได้ใกล้ชิดมากกว่าการได้ยินเสียงหรือวิดีโอคอลโดยการจำลองภาพเสมือนกับว่าผู้รับสารนั้นอยู่ในที่เดียวกับเรา แม้ในความจริงแล้วจะอยู่คนละที่ก็ตาม XR ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่มีความน่าตื่นเต้นและสมจริงมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ XR ยังมีอุปสรรคทางต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่มีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ แต่แนวคิดของความเป็น XR ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวในเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีจะเข้ามาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และเติมเต็มความต้องการได้มากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายทั้งด้านการสื่อสาร บันเทิง การค้าขายและอื่นๆ อีกมากมาย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

MM MaschinenMarkt. (2564). รู้จัก XR เทคโนโลยีเสมือนจริงกับความเป็นไปได้ใหม่!. สืบค้น 20 กันยายน2565, จาก https://www.mmthailand.com/contact/

TISCO Wealth. (2565). ส่องเทคโนโลยี XR-Extended Reality กับบทบาทในธุรกิจยุคใหม่.  

สืบค้น 20 กันยายน 2565, จาก https://www.tiscowealth.com/trust-magazine/Issue-59/global-trend-59.html

อโณทัย พึ่งเถื่อน. (2562). ทำความรู้จัก Extended Reality หรือ XR อีกหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสืบค้น 20 กันยายน 2565, จาก

adinan49. (2564). Extended Reality เอกเทนเดดเรียวลิตี. สืบค้น 20 กันยายน 2565, จาก https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=79&t=80252

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Paris, K. Pedersen and Q. Zhao, "Adaptive Discontinuous Reception in 5G Advanced for Extended Reality Applications," 2022 IEEE 95th Vehicular Technology Conference: (VTC2022-Spring), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/VTC2022-Spring54318.2022.9860663

Idrees, M. Morton and G. Dabrowski, "Advancing Extended Reality Teaching and Learning Opportunities Across the Disciplines in Higher Education," 2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN), 2022, pp. 1-8, doi: 10.23919/iLRN55037.2022.9815897

Guan, J. Irizawa and A. Morris, "Extended Reality and Internet of Things for Hyper-Connected Metaverse Environments," 2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), 2022, pp. 163-168, 10.1109/VRW55335.2022.00043

Gong, Å. Fast-Berglund and B. Johansson, "A Framework for Extended Reality System Development in Manufacturing," in IEEE Access, vol. 9, pp. 24796-24813, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3056752

Jagatheesaperumal, S.K., Ahmad, K., Al-Fuqaha, A.I., & Qadir, J. (2022). Advancing Education Through Extended Reality and Internet of Everything Enabled Metaverses: Applications, Challenges, and Open Issues. https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.01512

Wallace and A. Valdivia, "A High-Performance 5G/6G Infrastructure for Augmented, Virtual, and Extended Reality," 2021 International Conference on Computational Science and

Computational Intelligence (CSCI), 2021, pp. 1291-1296, doi: 10.1109/CSCI54926.2021.00264

Chen, S. Dou, S. Wang, Y. Cao and S. Liao, "Frame-Level Integrated Transmission for Extended Reality over 5G and Beyond," 2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/GLOBECOM46510.2021.9685604

Kim et al., "UE Power Saving Techniques for Extended Reality (XR) Services in 5G NR Systems," 2021 IEEE 32nd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/PIMRC50174.2021.9569722

 

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri