Trends 2023 : การฟื้นฟู เยียวยา และรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

 ผู้เรียบเรียง

ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด

นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ

 

การปรับตัวและรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาได้แสดงภาพความเป็นไปได้ที่เกิดจากการเตรียมความพร้อม จวบจนกำลังจะเดินทางเข้าสู่ปี 2023 ซึ่งถูกนิยามว่า Trend: CO-TOPIA  โดยแนวคิดหลักคือการผสมผสานระหว่างโลกความเป็นจริง จินตนาการ ความฝันที่เป็นไปได้ และอนาคตใหม่ในสถานะที่วันนี้นั้นดีกว่าเมื่อวานหลังจากวิกฤตต่างๆ สงบลงถือเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งการฟื้นฟู เยียวยา และรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เน้นเรื่องการลงมือทำ เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ในการสร้างวันพรุ่งนี้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตที่ดีกว่าเดิม

จากข้อมูลงาน “Trend Talk 2023: CO-TOPIA” ในปี 2023 แนวโน้มด้านประชากร (Population) จะเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม นาโนเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ  เช่น การดูแลสุขภาพจิตด้วยระบบดิจิตอลแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับประชากรโลกที่เผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการประชากรในเรื่องสุขภาพให้เข้าถึงการรักษา โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการให้บริการ ใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการนัดหมายแพทย์ โดยมีแนวโน้มการสั่งซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และซื้อยาไปใช้เองที่บ้านโดยไม่ต้องรอแพทย์ หากพิจารณาตลาดของการรักษาแบบดิจิทัลทั่วโลก คาดว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นภายใต้การขยายตัวของตลาดสุขภาพโลกในปีหน้า

ในปี 2023 สังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลายระดับจากนโยบายการค้าเสรี   การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี การขยายเครือข่ายแบรนด์ระดับโลก ควบคู่ไปกับการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การขับเคลื่อนความเป็นท้องถิ่นของแต่ละที่ต่างๆ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบรับกับความต้องการของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งในปี 2023 สังคมและวัฒนธรรมจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับผู้คนที่ไปสู่ปลายทางนั้นด้วยกัน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology) การสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเมื่อวาน “Protopia” คือหนึ่งคำสำคัญที่ถูกยกขึ้นมาพูดโดยผู้เชียวชาญด้านสื่อนวัตกรรมถึงมุมมองอนาคต ปัจจุบันสำนักพิมพ์ที่รายงานสถานะของ Metaverse ต่างนำคำว่า Protopia มาเสริมความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการบรรยายภาพเริ่มต้นให้กว้างออกไปที่มากกว่าเกมส์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือธุรกรรมออนไลน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปจนถึงที่ทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ดิจิทัลร่วมกัน ดังนั้น “ทุกคน” คือผู้ใช้งานนวัตกรรมของ “Protopia” ในอนาคต

สิ่งแวดล้อม (Environment) วัสดุที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า การใช้สมาร์ทโฟนในมือหรือแม้แต่การใช้กระทะในครัว ยังคงเป็นเหตุของความกังวลทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ปัญหาเดิมอย่างการตัดไม้ทำลายป่า มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการทำลายระบบนิเวศ แต่ยังส่งผลต่อการกระจายตัวและเพิ่มเชื้อโรคต่างๆ ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นปี 2023 ความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องของความเท่าเทียม การมีสุขภาพที่ดี การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้อีกหนึ่งหัวข้อในรายงานเจาะเทรนด์โลก 2023 คือ “Trend สีประจำปี 2023” สื่อถึงการสื่อสารกับอารมณ์ของผู้บริโภค การจัดการกับภาวะทางอารมณ์ที่มีความหลากหลายทำให้ “กลุ่มสีแนวออร์แกนิก” ที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาของการฟื้นฟูและการสร้างความสมดุลจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการกลับมาของกลุ่ม “สีเฉดเข้ม” สอดคล้องกับอารมณ์แห่งความหวัง เกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการแสดงออก โดยเฉพาะด้านสื่อดิจิทัลอย่างโลกเสมือนที่มีบทบาทมากขึ้นและขยายมายังโลกจริง

 

Trends สีแห่งปี 2023 ประกอบด้วย 7 สีดังนี้

  1. Elfin Yellow: สีเหลืองอ่อน
  2. Golden Apricot: สีส้มแอปริคอต
  3. Lime Green: สีเขียวมะนาว
  4. Deep Lake: สีเขียวอมฟ้า
  5. Scarlet Sage: สีแดงก่ำ
  6. Phlox: สีม่วงเข้ม
  7. Moonless Night: สีดำเทา

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

การตลาดวันละตอน, EverydayMarketing.  สรุป Consumer Insight 2023 ทุก Generation Baby boomer, Gen X,

Gen Y, Gen Z และ Alpha. สืบค้น 10 ตุลาคม 2565. Retrieved from https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/consumer-insight-all-generation-baby-boomer-gen-x-gen-y-millennial-gen-z-alpha-from-tcdc/

การตลาดวันละตอน, EverydayMarketing.  สรุป Consumer Trend 2023 ยุคแห่ง CO-TOPIA จาก TCDC. สืบค้น 10

ตุลาคม 2565. Retrieved from https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/summary-of-consumer-trend-2023-the-era-of-co-topia-from-tcdc/

MarketingOops, “เทรนด์สีแห่งปี 2023” สะท้อนอารมณ์หลากหลายของผู้คน “มองโลกแง่ดี-มีความหวัง แม้ต้องเผชิญความ

ท้าทาย” สืบค้น 10 ตุลาคม 2565. Retrieved from https://www.marketingoops.com/reports/color-trends-2023/

Simple Global. 3 เทรนด์ธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 2023. สืบค้น 10 ตุลาคม 2565. Retrieved from

https://simpleglobal.com/th/3-business-trends-to-look-out-for-in-2023/

Thailand Creative & Design Center. เจาะเทรนด์โลก 2023, E-BOOK Trend 2023. สืบค้น 10 ตุลาคม 2565.

Retrieved from https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/summary-of-consumer-trend-2023-the-era-of-co-topia-from-tcdc/

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Beauty’s Sustainable Packaging Imperative: Market and consumer trends point to a rising demand for

Sustainable claims. (2022, January 1). Global Cosmetic Industry, 190(1), 44. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.714306735&site=eds-live

Dunn-Edwards Unveils 2023 Color + Design Trends. (2022). Paint & Coatings Industry, 38(7), 6. Retrieved

Fromhttps://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=158155893&site=eds-live

Kapoor, S., Fernandes, S., & Punia, S. (2022). “Natural” Label Halo Effect on Consumer Buying Behavior,

Purchase Intention and Willingness to Pay for Skincare Products. Cardiometry, 23, 741–755. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=158928834&site=eds-live

 Moloughney, S. (2022, July 1). A Growing Herbal Products Market: Still Faces Formidable Threats,

Challenges:Environmental and social stewardship can help sustain long-term interests and build trust among consumers. It’s good for business too. Nutraceuticals World, 25(6), 26. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.713736148&site=eds-live

PR Newswire. (2022, September 21). MobiDev Listed TOP Augmented Reality Trends of 2023. PR Newswire

  1. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bwh&AN=202209210831PR.NEWS.USPR.PH76930&site=eds-live

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri