2ebook Digital Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Androidสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่าน off-line โดยการใช้งานผ่าน App เปรียบเหมือนการยืมหนังสือออกจากระบบห้องสมุด 1 user ยืมได้ 6 เล่ม ระยะเวลาการยืมมีกำหนด 3 วัน โดยเมื่อครบกำหนดยืม หนังสือจะหายไปจาก Bookshelf ของผู้ยืมโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องอยู่ในเครือข่ายนนทรี หรือ ผ่านการเชื่อมต่อ  VPN เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว การใช้งานครั้งต่อไป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่าย


2ebook Digital Library

A collection of 191 titles of thai ebooks in various subjects.


bookdose logo 60


Bookdose Path แอปพลิเคชันที่รวบรวมหนังสือภาษาไทยจากหลายสำนักพิมพ์ มาให้ใช้บริการกันในรูปแบบ e-book สามารถสืบค้น และยืม-คืนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้สามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อีกทั้งยังรองรับการทำงานทั้งแบบ Online และ Offline นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ เช่น การทำบุ๊คมาร์ค (Bookmark) การจดบันทึก (Note) การแชร์หนังสือเพื่อแนะนำให้กับเพื่อน ๆ บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น [ปัจจุบันมีหนังสือให้บริการ จำนวน 93 ชื่อเรื่อง]


นิสิต และบุคลากร มก. ที่สนใจใช้งาน Bookdose PATH สามารถทำได้ดังนี้

1) ขอรับรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ https://forms.gle/ao8QK4Wy1wqWyg1j9

2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Bookdose PATH" (จาก App Store หรือ Google Play) หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ https://bookdosepath.com

งื่อนไขการใช้บริการ
--ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถยืมหนังสือได้สูงสุด 3 เล่ม ระยะเวลาการยืม 7 วัน
--หากไม่ต้องการใช้ e-book แล้ว สามารถนำหนังสือออกจากชั้นวางของตนเอง เพื่อเป็นการคืนก่อนกำหนด


Audiobook Collection (EBSCOhost)ฐานข้อมูลหนังสือเสียง (Audiobooks) ให้ข้อมูลหนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือเสียงได้ โดยสมัครสมาชิก (Create account) เพื่อยืมหนังสือ แล้วจึงติดตั้ง Mobile Application ชื่อ EBSCO Audiobooks  เพื่อใช้ในการฟังหนังสือเสียงที่ทำการยืมแล้ว โดยปัจจุบันกำหนดให้ยืมหนังสือได้นาน 1 วัน / เล่ม 

จำนวนหนังสือ : 30 ชื่อ

- Create a new Account 
- ดาวน์โหลดApp  [ iOS / Android ]
-
ตัวอย่างการสืบค้น

Audiobook Collection (EBSCOhost) , Provides access to 30 selected audiobook titles . User need to sign in or create account for borrow and download audiobook. Loan period is 24 hours / title.

 - Create a new Account 
-  Download App  [
iOS / Android ]
-  User Guide


 

CAB eBooks ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร (Agricultural) สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ (Animal and Veterinary Sciences) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) สุขภาพ อาหารและโภชนาการ (Human Health, Food & Nutrition) สันทนาการและการท่องเที่ยว (Leisure and Tourism) พืชศาสตร์ (Plant Sciences) ครอบคลุมปีพิมพ์ ค.ศ.2008-2016

จำนวนหนังสือ : 393 ชื่อ

CAB eBooks provides a unique opportunity to access CABI’s prestigious titles in an easy-to use format. Books are indexed and retrievable as chapters, ensuring that a search of available titles will return the most relevant results and save you valuable time.

-->CABI (All collections)


 

CABI Animal


CABI Animal Health and Production Compendium สารานุกรมโรคสัตว์และการผลิตสัตว์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านสัตวบาล (Animal husbandry), โภชนาการของสัตว์ (Nutrition of livestock), สัตว์ปีก (Poultry)

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565

CABI Animal Health and Production Compendium (AHPC), The AHPC is an encyclopedic, mixed-media, one-stop shop for information on animal diseases, their pathogens and vectors, as well as animal husbandry, genetics and nutrition of livestock and poultry species and breeds. In recognition of their close association, the Compendium links knowledge on health, disease, food safety and quality, and husbandry aspects of livestock and poultry production.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Aquaculture


CABI Aquaculture Compendium สารานุกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Aquatic animal), สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง, การค้าสัตว์น้ำจืด, การให้อาหารและการป้องกันโรคของสัตว์น้ำจืด

CABI Aquaculture Compendium, An encyclopedic, mixed media resource covering all aspects of aquaculture. It addresses issues of aquatic animal and plant production, natural resources and environment, biodiversity, trade, food security and safety, poverty alleviation, livelihoods and much more.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Crop


CABI Crop Protection Compendium สารานุกรมการป้องกันพืช ครอบคลุมเนื้อหาด้านศัตรูพืช (Plant diseases) แมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงที่นำโรคไปสู่พืช แมลงที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชและวัชพืช (Weed)

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565

CABI Crop Protection Compendium, The Crop Protection Compendium (CPC) is an encyclopaedic resource that brings together a wide range of different types of science-based information on all aspects of crop protection. It comprises detailed datasheets on pests, diseases, weeds, host crops and natural enemies that have been sourced from experts, edited by an independent scientific organization, and enhanced with data from specialist organizations, images, maps, a bibliographic database and full text articles.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Forestry


CABI Forestry Compendium สารานุกรมทางด้านการวิทยาการป่าไม้หรือวนศาสตร์ วนเกษตร วิชาการรักษาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในด้านทำไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าที่มีผลกระทบต่อการรักษาป่าไม้

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565

CABI Forestry Compendium, The Forestry Compendium is a compilation of knowledge on forestry. It has a comprehensive, worldwide coverage on tropical, subtropical, temperate and boreal tree species of major economic importance, and lesser-known species of local importance. It also covers in detail many of the pests that damage these trees. It is a reference tool, which provides a basis for informed selection of woody species for a variety of uses, including for trials in plantation, agroforestry and natural forest systems.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Horticulture


CABI Horticulture Compendium สารานุกรมครอบคลุมเนื้อหาด้านพืชสวน พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ให้ข้อมูลภาพ บรรณานุกรม บทความฉบับเต็มจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565

CABI Horticulture Compendium, The Horticulture Compendium is a searchable compilation of knowledge on horticulture crops, including fruits, vegetables and commodity crops. It covers a global range of major horticulture crops together with lesser-known minor crop species of emerging importance. Key topic chapter-like articles compliment detailed crop datasheets and explore concepts such as food safety, harvesting and post-harvesting issues. Basic information is given on relevant pests that might damage these crops.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations.

จำนวนหนังสือ : 286 ชื่อ

Cambridge Books Online , This collection provides access to 286 e-book titles.The disciplines covered include: Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations.


 

 

EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ประกอบด้วยหนังสือที่ สกอ. จัดซื้อ 5,962 ชื่อเรื่อง สำนักหอสมุดจัดซื้อ 120 ชื่อเรื่อง หนังสือที่ให้บริการฟรี 3,400 ชื่อเรื่อง เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) การเข้าถึงฉบับเต็มของหนังสือแต่ละเล่มดูได้จากข้อมูลในส่วนของ Concureent user การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้ 7 วัน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

จำนวนหนังสือ : 9,482 ชื่อเรื่อง

Download
- Acrobat Reader (อ่านไฟล์ PDF)
- Adobe Digital Edition (อ่านหนังสือแบบ Off-line)
- ตัวอย่างการสืบค้น

EBSCO eBook Collection (formerly NetLibrary), provides 5,962 electronic books subscribed by the Higher Education Commission and 3,400 publicly accessible eBooks covering a wide range of subject areas. Users can search the text for key terms or browse the table of contents and read the book online.


 Emerald eBook Series ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Series Collections สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสือชุด 103 ชื่อเรื่อง จาก 15 หัวเรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านปริหารและการจัดการ ปี 2011 และปี 2012

จำนวนหนังสือ : 103 ชื่อ

Emerald eBook Series Provides access to 103 book series from 15 subject areas published in 2011-2012.


 Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) รวบรวมกรณีศึกษาด้าน business decision making and management development ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก ปี 2011 และปี 2012

Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) is an online collection of peer-reviewed case studies focusing on business decision making and management development throughout key global emerging markets.

[Title List]


 

Gale Virtual Reference Library   ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางในทุกๆ สาขาวิชา ครอบคลุมปีพิมพ์ 2004 เป็นต้นไป 

จำนวนหนังสือ: 196 ชื่อเรื่อง

Gale Virtual Reference Library, Provides online access to full text of 59 reference works from Gale and other publishers. Books can be displayed in HTML with active hyperlinks, or as PDF facsimiles of pages from the original print edition. Individual titles are arranged by subject category and also appear in Search Tools. Searching can be done within an individual title, or across the entire collection.


 

hibrary logo 70

Hibrary แอปพลิเคชัน ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์บอกรับร่วมกัน เพื่อให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย ผู้ใช้สามารถอ่าน E-book คุณภาพจากสํานักพิมพ์ต่างๆ ครอบคลุมในหลายหมวดหมู่ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อาหารและสุขภาพ เป็นต้น สามารถเข้าถึง E-book ที่สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว รองรับการทํางานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการ android และ iOS 
** ปัจจุบันมีหนังสือที่จัดหาโดยวิทยาเขตบางเขน จำนวน 328 รายการ  [ดูรายชื่อ]

ระยะเวลาบอกรับ: 1 กรกฎาคม 2566- 30 มิถุนายน 2567

งื่อนไขการใช้บริการ
1. สมัครเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://elibrary-kulc.hibrary.me หรือแอพลิเคชั่นเคชั่น Hibrary ด้วยอีเมล์ @ku.th หรือ @ku.ac.th (สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันเปิดให้บริการเป็นต้นไป)
2. จำกัดจำนวนผู้ใช้งานวิทยาเขตบางเขน 3,000 user หากมีผู้สมัครใช้งานเกิน 3,000 user ผู้ดูแลระบบจะลบผู้ใช้งานที่ไม่มีการใช้งานแล้วออกไป
3. การยืม-คืน กำหนดให้ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม ระยะเวลายืม 7 วัน
4. สามารถใช้งานทรัพยากรในฐานข้อมูลร่วมกับวิทยาเขตอื่นๆ ได้


IET Digital Library  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Institution of Engineering and Technology จำนวน 429 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ 1979-2015 เนื้อหาครอบคลุม 8 สาขาวิชา ได้แก่ Electromagnetic Waves, Energy Engineering (incl. Renewables) , Control, Robotics & Sensors , Radar, Sonar & Navigation , Materials, Circuits & Devices , Telecommunications ,History & Management of Technology , Computing  สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

จำนวนหนังสือ : 429  ชื่อ

IET Digital Library, provides access to a collection of e-books published by the Institutionof Engineering and Technology, for those in the profession of Engineering and technology with concerned contents such as Circuits, Devices and Systems, Computing, Control Engineer, Electromagnetic Waves, and History & Management of Technology, etc. There are more than 429 titles of e-Books published during 1979-2015.


 


Oxford Scholarship Online เป็นฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

จำนวนหนังสือ: 141 ชื่อเรื่อง

Oxford Scholarship Online , an eBook platform provides access to 141 eBooks titles published in full-text by Oxford University Press that have been purchased by the Kasetsart University Library.


 

proquest ebook2

ProQuest Ebook Central
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีหนังสือในฐานข้อมูลฯ มากกว่า 800,000 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์มากกว่า 650 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มของหนังสือมีทั้งแบบไฟล์ PDF และสื่อมัลติมีเดีย ปัจจุบันมีหนังสือที่สำนักหอสมุดจัดซื้อแล้ว 196 ชื่อเรื่อง

-->คู่มือการใช้


ProQuest Ebook Central, an electronic book (e-Books) database, has more than 800,000 titles from more than 650 publishers, covering multidisciplinary content. The full text of the book is available in both PDF and multimedia formats.

-->Tutorial


 

Science Direct eBooks ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) มากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. บอกรับ Science Direct e-books ครอบคลุมสาขาวิชาเกษตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหาร (Agricultural, Biological, and Food Science ) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ pdf ได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct

 Science Direct eBooks provides full-text access to over 4,000 e-books in Agricultural, Biological, and Food Science, which can be printed and saved as same as Science Direct journal articles.


 

 

SpringerLink (E-books) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink โดยเป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ จำนวน 1,528 ชื่อเรื่อง สำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดซื้อเฉพาะปีพิมพ์ 2009  จำนวน 3,900 ชื่อเรื่อง และสำนักหอสมุด บางเขน จัดซื้อจำนวน 5,167 ชื่อเรื่อง ปัจจุบันสำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูล SpringerLink เฉพาะเอกสารประเภท Journals และ Books เท่านั้น เอกสารประเภทอื่นๆ เช่น Protocols, Proceedings, Series ห้องสมุดยังไม่ได้บอกรับ


SpringerLink (E-books) , Provides access to full-text books 5,167  titles from 1988-present, covering a various subject areas. This collection can be accessed 24 hours a day, seven days a week with unlimited users.


 

 

Taylor & Francis eBooks ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จำนวนหนังสือ: 694 ชื่อ

Taylor & Francis eBooks include 694 titles of electronic books from Taylor & Francis Publisher, covers humanities, social sciences, behavioral sciences. Science and other related fields.


 

 

Wiley eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ Veterinary Medicine


=> รายชื่อหนังสือทั้งหมด

 Wiley eBooks, Wiley Online Library eBook platform provides access to eBooks published by Wiley-Blackwell. The disciplines covered include: Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering, Psychology, Social & Behavioral Sciences and Veterinary Medicine.

=> Title Lists


 

World Scientific eBooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing  สำนักหอสมุดบอกรับหนังสือเฉพาะปีพิมพ์ 2012 จำนวน 5,154 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ เป็นต้น

จำนวนหนังสือ : 5,154 ชื่อ

World Scientific eBooks, Provides access to electronic versionof 5,154 book titles from World Scientific Publishing published in 2012. World Scientific eBooks covers 16 subject areas; - Asian Studies, Business and Management, Chemistry, Computer Science, Economics and Finance, Engineering, Environmental Science, General Interest, Healthcare, Life Sciences, Materials Science, Mathematics, Medicine and Healthcare, Nanotechnology and Nanoscience, Nonlinear Science, Physics and Social Sciences.

 

 

News & Events

 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri