CPTPP

CPTPP: ความตกลงทางการค้าใหม่ คนไทยจะได้หรือเสียประโยชน์

            ข้อตกลงทางการค้าที่กำลังอยู่ในกระแสวิพากษ์ในขณะนี้ก็คือ CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) ที่มีข้อบัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นข้อจำกัดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ของประเทศไทย เพราะยังมีข้อกังขาในแง่ ที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองไทยไปทำการวิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ จนได้พันธุ์พืชใหม่ และจดสิทธิบัตร ส่งผลให้เกษตรกรไทยที่นำพันธุ์พืชใหม่นี้มาปลูกจะไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนที่เคยทำมา จำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูก ส่งผลให้ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ UPOV 1991 จากฐานข้อมูล Scopus มีทั้งหมดจำนวน 150 เรื่อง แบ่งตามสาขา

>>> คลิกที่นี่เพื่ออ่านงานวิจัย <<<


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri