2475

2475 : เส้นทางคนแพ้ / บัญชร ชวาลศิลป์, กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562

หนังสือ 2475 : เส้นทางคนแพ้ เล่มนี้นำเสนอชีวิตของนายทหารแกนนำหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 ที่มีสมญานามว่า สี่ทหารเสือ ได้แก่ พระยาพหลพล
พยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) พระยาประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) และพระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)
ซึ่งสี่ท่านแรกเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่วนท่านสุดท้ายในฐานะกบฎเมื่อคราวกบฎบวรเดช หนังสือเล่าเรื่องราวชีวิตของทั้ง 5 ท่าน หลัง24 มิถุนายน 2475 ที่กลายเป็น
แม่น้ำแยกสายกันเดิน ไม่ไหลกลับมาบรรจบกัน จากชีวิตที่รุ่งโรจน์กลายเป็นตกรำกำลำบากหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

Call No. DS584 .บ113

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri