2implantable medicine device

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Implantable Medical Devices for Life วัสดุฝังในทางการแพทย์ /
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปทุมธานี : กระทรวง, 2562

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ตอน Implantable Medical Devices for Life วัสดุฝังในทางการแพทย์ เล่าถึงเทคโนโลยีที่ต้องใช้ ในเครื่องมือทางการแพทย์ชนิด
ฝังใน ขั้นตอนการวิจัยและพํฒนา การยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยโดยห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการวิจัยทางคลินิกซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ชนิด
ฝังใน ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมไทย ผลิตภัณฑ์รากเทียมสำหรับยึดอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า (หู ตา จมูก) ผลิตภัณฑ์แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก
ผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียม และผลิตภัณฑ์เลนส์แก้วตาเทียม เป็นต้น

Call No. Q111 .ห15 ล.8

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri