agricultural meteorology

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร / ธีรยุทธ เกิดไทย, นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560

หนังสือ อุตุนิยมวิทยาการเกษตร เล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสภาพภูมิอากาศ รัสมีดวงอาทิตย์และการหมุนเวียนพลังงานบนโลก
อุณหภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง ความชื้นและวิธีการตรวจวัด การกำเนิดของน้ำฟ้า การจำแนกการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของเมฆ ความกดอากาศและลม รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ใน
การตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวของพืชต่อสภาพอากาษ และปัญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเกษตร

Call No. S600.5 .ธ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri