2business e mail

เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ / Yoko Ueno เขียน ; พิมพ์สุภัค เปสลาพันธ์ แปล, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562

หนังสือ เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ เล่มนี้ แนะนำการเขียนอีเมลธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง มีสำนวนสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้ได้ถึง 75 สถานการณ์ เรียบเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่
เช่น การติดต่อนัดหมาย การสอบถาม มารยาท วิธีการเขียนอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ คำลงท้ายที่เหมาะสม การเริ่มต้นอีเมล การลงท้ายอีเมล การเจรจาต่อรอง การขอบคุณ การ
อวยพร เป็นต้น

Call No. PE1485 .อ49

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri