medi Thai

นวัตกรรมการแพทย์ไทย : Medical innovation of Thailand / บรรณาธิการ วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ :
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2558

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็น
1) นวัตกรรมต้นน้ำ คือนวัตกกรมที่อยู่ในช่วงดำเนินการวิจัยและพัฒนา เช่นแผ่นยางป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณหูสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อหายใจ หุ่นจำลองฝึกดูแลผู้ป่วยที่มี
ทวารเทียม 2) นวัตกรรมกลางน้ำ หมายถึงผลงานนวัตกรรมช่วย Pre-commercial ที่ได้ผ่านการพัฒนาแล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้ผ่านการับรองมาตรฐาน ขวดล้างโพรงจมูกเรเมดี้
และ3) นวัตกรรมปลายน้ำ คือผลงานนวัตกรรมไทยที่ผลิตในเชิงพาณิชย์และพร้อมใช้ เช่น หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

Call No. RA418.5.M4 .ว37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri