enneagram

นพลักษณ์ แผนที่เข้าถึงคนเข้าถึงตน ฉบับปรับปรุง / โดย Karen Webb ; แปลโดย สันติกโรภิกขุ ...
[และคนอื่นๆ], กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2562

นพลักษณ์เป็นศาสตร์โบราณที่อธิบายบุคลิกภาพของมนุษย์ที่มีหลากหลายและความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างบุคลิกภาพกับแก่นแท้ด้านจตวิญญาณของแต่ละคน ชี้ให้เห็นโครงสร้างขององค์ประกอบที่แตกต่างกันในความเป็น ตัวฉัน และอธิบายกระบวนการภายในของตัวฉันและคนอื่นๆดำเนินไปอย่างไร เพื่อการแสวงหาและพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาชีวิต

Call No. BF698.35.E54 .ว55 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri