2evaluation of finances

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ / รวี ลวกานี, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563

หนังสือเล่มนี้แนะนำแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการในประเด็นต่างๆที่สำคัญ โดยเริมจากพื้นฐานความรู้ที่จำเป้นในการวิเคราะห์โครงการ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าของเงินกับเวลา ต้นทุนเงินทุน การประเมินกระแสเงินสดของโครงการ และหาคำตอบว่าควรลงทุนหรือไม่ โครงการมีความเสี่ยงจากสาเหตุใดบ้าง
เพราะศาสตร์ด้านการเงินเป็นพลังหลักที่ต้องใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

Call No. HD69.P75 .ร17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri