2panikattacken

วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน / เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ : เขียน ; ปวีณา ชุณศาสตร์ : แปล, กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563

โรควิตกกังวลทำให้เกิดความกังวลใจ ชีวิตไม่มีความสุข อาการแพนิกหรืออาการตื่นตระหนกแบบเฉียบพลันโดยไม่มีเหตุผลส่งผลให้รู้สึกกลัวและอับอาย หนังสือ
วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลันเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพนิกด้วยแนวทางใหม่ คือการใช้กระบวนการทางสมองของ
มนุษย์ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่ปราศจากความหวาดกลัวอีกครั้ง ประกอบด้วยการเข้าใจพลังของจิตใต้สำนึกที่รับรู้สัญญาณเตือนและตอบโต้อย่างถูกต้อง
วิธีการหยุดอาการแพนิกเฉียบพลัน การลบล้างระบบการทำงานอัตโนมัติของสมองที่ดำเนินไปผิดทาง และการเป็นอิสระจากความวิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลันใน
ที่สุด

Call No. RC535 .บ65

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website