2read business

อ่านธุรกิจใน 69 แผนภาพ / โฮริ คิมิโทชิ เขียน ; โยซุเกะ แปล, กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562

เฟริมเวิร์ก คือกรอบความคิดที่ช่วยให้เราจับประเด็นและวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างมีระบบ โดยตั้งอยู่บนหลักการที่มีหลักฐานและข้อมูลรองรับ หนังสือ อ่านธุรกิจใน 69
แผนภาพ เล่มนี้แนะนำเฟรมเวิร์กที่สำคัญเกือบ 200 ชนิดที่ใช้กันแพร่หลายในธุรกิจ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆตามความเหมาะสมในการใช้ เช่น เฟริมเวิร์กเพื่อการวางกลยุทธ์ เช่น
SWOT, 7S เฟรมเวิร์กสำหรับการตลาด เช่น STP, การกำหนดภาพวางตำแหน่งเฟรมเวิร์กสำหรับการแก้ไขปัญหา เฟรมเวิร์กสำหรับการบริหารจัดการ และเฟริมเวิร์กเพื่อ
การพัฒนาองค์กร

Call No. HD30.28 .ฮ871

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website