why so democracy

ประชาธิปไตยมีดีอะไร? / พริษฐ์ วัชรสินธุ, กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562

หนังสือ ประชาธิปไตยมีดีอะไร? เขียนโดยผู้ที่มีความเชื่อในประชาธิปไตย เพราะคุณค่าในตัวมันเอง และประชาธิปไตยมี เสรีภาพ ในการกำหนดอนาคตของตนเอง และ ความเสมอภาค
ที่ทุกคนมี 1 สิทธิ์ 1 เสียงเท่ากัน การเขียนด้วยวิธีการตั้งคำถาม เช่น เรายังเป็นประชาธิปไตยอยู่ไหม ถ้าคนทั้งประเทศโหวดไม่เอาประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีของฉันหายไปไหน
สังคมที่เหลื่อมล้ำสูง เป็นสังคมที่ยุติธรรมได้ไหม เป็นคำถามที่กระตุ้นให้ถกเถียง และพยายามอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ซับซ้อนเข้าใจยากให้เข้าใจง่าย

Call No. JQ1745 .พ171

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri