การสืบค้น
1) พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น แล้วคลิก Search

EDS1


2) กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมที่ “Refine search” เช่น ระบุประเภทเอกสาร ปีพิมพ์ สาขาวิชา เป็นต้น


3) เอกสารฉบับเต็ม : PDF Full-text :  ผลการสืบค้นที่ปรากฎลิงค์ PDF Full-Text หมายถึง บทความรายการนั้นมีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco สามารถคลิกที่ PDF เพื่ออ่านฉบับเต็มของบทความนั้นๆได้ทันที


4) รายการที่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco จะปรากฎลิงค์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความนั้น เช่น SpringerLink, Science Direct เป็นต้น


5) จากการเชื่อมโยงดังกล่าว หากเป็นวารสารที่หน่วยงานบอกรับจึงจะสามรถอ่านเอกสารฉบับเต็มจากแหล่งข้อมูลนั้นๆได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri