สำนักหอสมุด จัดเก็บและให้บริการหนังสือวิชาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย โดยได้คัดแยกหนังสือที่มีปีพิมพ์เก่ากว่า 10 ปี และหนังสือใหม่กว่า 10 ปี โดยประมาณ โดยจัดเก็บแยกจากกัน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้จากการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ระบุให้ทราบว่า หนังสือวิชาการแต่ละรายการนั้นจัดเก็บและให้บริการ ณ ที่ใด และผู้ใช้สามารถสังเกตจากตัวเล่มที่มีแถบสีส้มคาดไว้ที่สันของหนังสือวิชาการใหม่ทุกเล่ม ได้แก่

  • หนังสือที่มีปีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 (มีแถบสีส้มคาดที่สันหนังสือ)
  • หนังสือที่มีปีพิมพ์ก่อนปี พ.ศ. 2548 จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 3

 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri