1200x800 p1

p2

p3

p4

  

   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

  พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยืนหยัดเคียงข้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2  องค์พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้ง ทรงมีพระราชกรณียกิจในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และทรงเป็นประธานองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลของสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2504

 ครั้งเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และ เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ พระสวามี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) แด่เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖

  • หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) แด่เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ
  • สถานที่ประกอบพิธี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ หรือ อาคารสำนักหอสมุด ในปัจจุบัน
  • อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ ได้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖” จากระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/2019RG0045/ (หน้า 15-16)

แหล่งข้อมูล
• https://www.bbc.com/thai/international-40530764
https://thestandard.co/prince-philip-has-died/
• https://www.bbc.com/thai/international-56695578
•  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (https://archives.lib.ku.ac.th/)


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri