Blue Zone Living สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ

 

ผู้เรียบเรียง

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล

บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Blue Zone เริ่มต้นมาจาก Dr. Michel Poulain และ Dr. Gianni Pes นักวิจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ได้ศึกษาเรื่องราวของกลุ่มประชากรที่มีอายุยืนทั่วโลก ต่อมานักวิจัย Dan Buettner ได้เขียนเรื่องเคล็ดลับแห่งอายุยืนที่ตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค ในปีค.ศ. 2005 Blue Zone เป็นดินแดนที่มีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ทำให้คนมีอายุยืนยาวมากกว่าปกติ โดยอายุเฉลี่ยทั่วไป คือ 90-100 ปี Blue Zone ที่มีผู้อายุยืนมากกว่าปกติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่ โอกินาว่า ญี่ปุ่น, ซาร์ดิเนีย อิตาลี, แหลมนิโคยา คอสตาริกา, อิคาเรีย กรีซ และชุมชนเซเวนต์เดย์แอดเวนติสต์ เมืองโลมาลินดา สหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกแต่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านี้กลับมีหลายสิ่งที่เหมือนกัน พวกเขาทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัว และมีเป้าหมายในชีวิต

 

เคล็ดลับอายุยืนยาวของชาว Blue Zone

  1. เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ การเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาควบคู่กับการทำงานในชีวิตประจำวัน เพราะคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น การเดิน ขี่จักรยาน ทำสวน ทำไร่ ทำอาหาร กิจกรรมเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวัน  
  2. รับประทานพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีจากแหล่งปลูกธรรมชาติ และถั่วเปลือกแข็งเป็นประจำ ส่วนเนื้อสัตว์กินนานๆ ครั้งและปริมาณน้อยๆ
  3. บริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่กินอิ่มจนแน่นเกินไป หรือแบ่งกินเป็นมื้อเล็กๆ จะทำให้ระบบเมตาโบลิซึมทำงานช้าลง เลือกทานอาหารที่มีปริมาณแคลอรีต่ำ
  1. หนักมื้อเช้า เน้นมื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น ให้ความสำคัญกับ 2 มื้อแรกมากที่สุด ส่วนมื้อเย็นควรกินน้อยๆ เนื่องจากร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานจะทำให้การนอนหลับดีขึ้น
  2. จัดการความเครียดได้ดี ต้องรู้จักปล่อยวาง นอนหลับอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขเรียบง่ายกับปัจจุบัน
  3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง เอื้ออาทรกับผู้คนรอบข้าง จะช่วยให้แบกรับความเครียดและความทุกข์น้อยลง
  4. มีเป้าหมายในชีวิต การมีเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว สามารถเปิดรับความสำเร็จและความล้มเหลวได้ดี
  5. ดื่มน้ำเยอะๆ จะทำให้อัตราการเกิดโรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับกระดูกต่ำ
  6. ดื่มชาสมุนไพร เพื่อต้านอนุมูลอิสระ ขับปัสสาวะ รักษาความดันโลหิตด้วยการกำจัดโซเดียมและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายได้
  7. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ไวน์แดงในปริมาณ 1-2 แก้วต่อวัน

จากการสำรวจและรับรู้ถึงรูปแบบการบริโภคของกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่ามีอายุยืนยาวที่สุดในโลกทำ ให้ทราบว่าแม้ว่าถิ่นฐานที่อยู่อาศัย รูปแบบ การดำรงชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านี้มีอายุยืนยาว นั่นคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมือนกันโดยเน้นการกินอาหารที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก พฤติกรรมการบริโภคแต่พอดี การเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายเป็นประจำ การมีสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน

 INFO bluezone

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ธันยพร หงษ์ทอง. (2021). 8 เคล็ดลับสู่ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2565, จาก

          https://hhcthailand.com/8-secrets-to-blue-zone/

นิตยสารคิด. (2020). Blue Zone Living สูตรการใช้ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอายุยืนยาว. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2565, จาก

          https://today.line.me/th/v2/article/3O1LJP

ธนาวดี แทนเพชร. (2020). Blue Zone Diets: วิถีกินดีที่ทำตามแล้วอายุจะยืนถึงร้อยปี. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2565, จาก

          https://www.greenery.org/articles/bluezone-diet/

 

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Fastame, M. C., Ruiu, M., & Mulas, I. (2021). Mental Health and Religiosity in the Sardinian Blue Zone: Life Satisfaction and Optimism for Aging Well. Journal of Religion & Health, 60(4), 2450–2462.

https://doi.org/10.1007/s10943-021-01261-2

Lakshmanan, S., Kinninger, A., Golub, I., Dahal, S., Birudaraju, D., Ahmad, K., Ghanem, A. K., Rezvanizadeh, V., Roy, S. K., & Budoff, M. J. (2020). 20-Year trend of high prevalence of zero coronary artery calcium in beach cities of Southern California: A blue zone? American Journal of Preventive Cardiology, 4. https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2020.100098

Buettner, D. (2015) 'The Blue Zones Solution: Eating and Living Like the World's Healthiest People', Washington, DC: National Geographic Society, available: http://tinyurl.gale.com/tinyurl/EKJNU6 [accessed 16 May 2022].

Blue Economy and Resilient Development: Natural Resources, Shipping, People, and Environment. (2022). MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-2545-7

Giovanni Mario Pes, Michel Poulain, Alessandra Errigo, & Maria Pina Dore. (2021). Evolution of the Dietary Patterns Across Nutrition Transition in the Sardinian Longevity Blue Zone and Association with Health Indicators in the Oldest Old. Nutrients, 13(1495), 1495.

https://doi.org/10.3390/nu13051495

Fastame, M. C., Ruiu, M., & Mulas, I. (2021). Hedonic and eudaimonic well-Being in late adulthood: lessons from Sardinia’s Blue Zone.

https://doi.org/10.1007/s10902-021-00420-2

Paul Kenneth Hitchcott, Maria Chiara Fastame, Jessica Ferrai, & Maria Pietronilla Penna. (2017). Psychological Well-Being in Italian Families: An Exploratory Approach to the Study of Mental Health Across the Adult Life Span in the Blue Zone. Europe’s Journal of Psychology, 13(3), 441–454.

https://doi.org/10.5964/ejop.v13i3.1416

Romain Legrand, Gilles Nuemi, Michel Poulain, & Patrick Manckoundia. (2021). Description of Lifestyle, Including Social Life, Diet and Physical Activity, of People ≥90 years Living in Ikaria, a Longevity Blue Zone. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6602), 6602.

https://doi.org/10.3390/ijerph18126602

Hitchcott, P. K., Fastame, M. C., & Penna, M. P. (2018). More to Blue Zones than long life: positive psychological haracteristics. Health, Risk & Society, 20(3/4), 163–181. https://doi.org/10.1080/13698575.2018.1496233

Buettner D author. The Blue Zones solution: eating and living like the world’s healthiest people [Internet]. 2015 [cited 2022 May 17]. Available from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.014369751.X&site=eds-live


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri