Google Bard : AI Chatbot

ผู้เรียบเรียง

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล

บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 AI Chatbot เป็นการนำเทคโนโลยี Natural language processing เข้ามาใช้งานเพื่อให้บอทสามารถเข้าใจภาษาและรูปแบบประโยคของมนุษย์ได้มากที่สุด ซึ่งระบบ AI Chatbot มีความสามารถในด้านการเข้าใจภาษามนุษย์ สามารถแยกแยะโครงสร้างของประโยค สรุปและจัดกลุ่มข้อความและนำไปเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็นและแม่นยำ ปัจจุบันโมเดลภาษา AI ยอดนิยม ได้แก่ ChatGPT, Microsoft Bing และ Google Bard หลังจากที่ OpenAI ปล่อย ChatGPT ซึ่งเป็นโมเดลสร้างภาษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการฝึกฝนให้สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ สามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติต่างๆ เช่น การตอบคำถาม การแปล และการสรุปข้อความได้ หลังจากนั้นทาง Google ได้เปิดตัวเทคโนโลยีแชตบอต AI ชื่อว่า “Google Bard” เพื่อมาต่อสู้กับ ChatGPT ซึ่ง Google Bard เป็นโปรแกรม AI Chatbot ตอบคำถามที่มีความสามารถรอบด้าน BARD ถูกนำมารวมเข้ากับการค้นหา Google Search เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและตอบคำถามต่างๆ โดยทำงานด้วยโมเดล LaMDA ช่วยให้การพูดคุยโต้ตอบมีลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้น ในช่วงแรกๆ นั้น Google Bard ยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ AI ยังตอบคำถามได้ไม่ถูกต้อง ไม่สมเหตุผล ดังนั้นทาง Google จึงได้อัปเดตการทำงานด้วยโมเดล PaLM2 ที่สามารถพูดคุย รับคำสั่งได้ เนื้อหาข้อมูลมีความทันสมัยตลอดเวลา และสามารถถามตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ Bard ยังสามารถสร้างเนื้อหาข้อความในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลง อีเมล สคริปต์ เป็นต้น โดยล่าสุดทาง Google ได้ปล่อยอัปเดต AI ช่วยพูดคำตอบให้รองรับการพูดเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ได้ 46 ภาษา และเปิดให้คนทั่วไปใช้งาน Bard ได้แล้ว 180 ประเทศทั่วโลก รวมถึงมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับบริการต่างๆ ของ Google เช่น Doc , Gmail , Maps , Android

การทำงานของ Google Bard

 • Bard ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อความและโค้ดปริมาณมหาศาล
 • Bard ใช้ NLP เพื่อทำความเข้าใจคำถามและสร้างคำตอบ
 • ฐานความรู้ของ Bard เป็นฐานข้อมูลของข้อความและโค้ดขนาดใหญ่
 • Bard ใช้ PaLM 2 เพื่อสร้างข้อความ
 • กระบวนการสร้างการตอบสนองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบวนซ้ำ

ความสามารถของ Google Bard

 • สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัยและครอบคลุม เช่น บทความ ภาพถ่าย วิดีโอ
 • สามารถป้อนข้อมูลด้วยเสียงที่มีความซับซ้อนและแปลงเป็นข้อความได้
 • สามารถ Export ข้อความผลลัพธ์ได้หลายแบบ ทั้งในรูปแบบของ PDF, Word และ HTML ทำให้ง่ายต่อการแชร์ผลลัพธ์กับ application อื่นๆ
 • สามารถสรุปข้อมูลจากหน้า web page ได้ด้วยการ Copy URL หน้า web page นั้นแล้วนำมาวางเป็น prompts ได้ทันที
 • สามารถทำร่างของคำตอบได้หลายฉบับ ทำให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของร่างแต่ละฉบับ เพื่อเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไปใช้งานต่อ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งร่างผลลัพธ์นั้นๆ ได้ตามต้องการ
 • ช่วยอธิบาย Code ได้ และช่วย Debug โค้ดได้ เพียงแค่ Copy & Paste โค้ดที่เราต้องการทำความเข้าใจลงไปแล้วให้ Bard ช่วยอธิบาย
 • แนะนำ Google Search ในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้อง และสร้างรายการการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตามต่อได้ เพียงแค่พิมพ์คำว่า “Suggest” ต่อท้ายใน prompts
 • การแสดงผลการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำในเพียงไม่กี่วินาที
 • ระบบตั้งคำถามจะอัปเดตตลอดเวลา เว็บไซต์จะพยายามทำความเข้าใจและตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้อย่างละเอียด ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วน
 • มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและน่าสนใจ รูปแบบการนำเสนอไม่น่าเบื่อ รองรับหลายภาษา

ความแตกต่างของ Google Bard กับ ChatGPT

 1. รูปแบบการพัฒนาสำหรับใช้งาน Google Bard ถูกพัฒนาให้เป็นหน้าเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวบรวมคลังข้อมูลมหาศาลสำหรับหาคำตอบให้แก่ผู้ใช้งาน ในขณะที่ ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่รองรับการสร้างบทสนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้งาน จึงไม่สามารถเข้าถึงการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่ใช้ข้อมูลจากที่ได้รับการป้อนชุดคำสั่งมาตั้งแต่ต้น และประมวลผลออกมาเมื่อตรงกับชุดคำสั่ง ส่งผลให้คำตอบจาก ChatGPT อาจผิดพลาดจากข้อเท็จจริงได้ ในทางกลับกันการใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตของ Bard ก็อาจมีข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองหรือข้อมูลผิดพลาดได้เช่นกัน
 2. การเข้าถึงข้อมูล Google Bard อาศัยข้อมูลอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้ได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลล่าสุดแบบเรียลไทม์ได้ ​​เมื่อเทียบกับ ChatGPT ที่เข้าถึงข้อมูลตั้งแต่ต้นได้จนถึงปี 2021 เท่านั้น
 3. การปรับแต่ง Google Bard มีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับรูปแบบการเขียนและเสียง ทำให้สามารถปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นตามความต้องการเฉพาะของตนได้ ส่วน ChatGPT มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับหัวข้อและสไตล์การเขียนที่หลากหลาย
 4. รองรับหลายภาษา Google Bard มีความได้เปรียบในการสร้างเนื้อหาหลากหลายภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารในภาษาที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต Google Bard มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ สามารถดึงข้อมูลล่าสุดจากเว็บทำให้ได้เปรียบในงานที่ต้องใช้ข้อมูลล่าสุด เช่น การรวบรวมข่าวสารและการตอบคำถาม ในขณะที่ ChatGPT อาศัยความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอินเทอร์เน็ต
 6. User Interface หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน Google Bard ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูเรียบง่าย สะอาดตา ส่วน ChatGPT นั้นค่อนข้างซับซ้อนกว่าและต้องมีความรู้ด้านเทคนิคในระดับหนึ่ง
 7. การเข้ารหัส Google Bard สามารถรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 20 ภาษา ช่วยมืออาชีพในการสร้างรหัส คำอธิบาย และการแก้ไขจุดบกพร่อง และทำได้ด้วยเวลาตอบสนองที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับ ChatGPT
 8. ความได้เปรียบในการแข่งขัน Google Bard ให้บริการฟรีเมื่อเทียบกับ ChatGPT เวอร์ชันที่ขับเคลื่อนด้วย GPT4 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Business & Technology. (2565). ทำความรู้จักเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแชทบอท AI และ

           แชทบอททั่วไป. สืบค้น https://aigencorp.com/how-different-ai-chatbot-rule-based-chatbot/

Kasidis Satangmongkol. (2566). เริ่มต้นใช้งาน Bard AI ตัวใหม่จาก Google ออกมาสู้กับ

          ChatGPT เต็มๆ. สืบค้นจาก https://datarockie.com/blog/google-bard-ai/

The Digital Tips. (2566). รู้จัก Bard – AI Chatbot จาก Google คู่ปรับคนใหม่ของ ChatGPT.

          สืบค้นจาก https://thedigitaltips.com/blog/google/google-bard-ai-chatbot/

 Nipa. (2566). สรุป Google AI, BARD ฉบับอัปเดต 2023 เทียบกับ ChatGPT ใครที่เหนือกว่า ?!.

          สืบค้นจาก https://nipa.co.th/th/article/google/google-bard-update

Zipmex. (2566). รู้จัก ChatGPT คือ อะไร แตกต่างจาก Google อย่างไร จะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่.      

          สืบค้นจาก https://zipmex.com/th/learn/chat-gpt-what-is/

Plato. (2566). Google Bard Vs ChatGPT: เครื่องมือเขียน AI ใดที่คุณควรใช้.

          สืบค้นจาก https://zephyrnet.com/th/

 อเล็กซ์ แมคฟาร์แลนด์. (2566). ประกาศสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Bard Chatbot ที่อัปเกรดแล้วของ     Google. สืบค้นจาก 

         https://www.unite.ai/th/what-you-should-know-about-googles-upgraded-bard-chatbot/

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Bhardwaz, S., & Kumar, J. (2023). An Extensive Comparative Analysis of Chatbot

          Technologies - ChatGPT, Google BARD and Microsoft Bing. 2023 2nd

          International Conference on Applied Artificial Intelligence and Computing

          (ICAAIC), Applied Artificial Intelligence and Computing (ICAAIC), 2023 2nd

          International Conference On, 673–679.

          https://doi.org/10.1109/ICAAIC56838.2023.10140214

Lim, Z. W., Pushpanathan, K., Yew, S. M. E., Lai, Y., Sun. (2023). Benchmarking large language

          models’ performances for myopia care: a comparative analysis of ChatGPT-3.5,

          ChatGPT-4.0, and Google Bard. EBioMedicine, 95. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104770

Zhi Wei Lim, Krithi Pushpanathan, Samantha Min Er Yew. (2023). Benchmarking large language

          models’ performances for myopia care: a comparative analysis of ChatGPT-3.5,

          ChatGPT-4.0, and Google BardResearch in context. EBioMedicine, 95(104770-).

          https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104770

Crawford, J., Cowling, M., Ashton-Hay, S., Kelder, J.-A., & Middleton, R. (2023). Artificial

          Intelligence and Authorship Editor Policy: ChatGPT, Bard Bing AI, and beyond. Journal

          of University Teaching & Learning Practice, 20(5), 1–11.

          https://doi.org/10.53761/1.20.5.01

HACHMAN, MARK. (2023). ChatGPT vs. Bing vs. Bard: Which AI Is Best? PCWorld 41 (5): 9–20.

          https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=egs&AN=163305139&site=eds-live.

Hai-Jew, Shalin. (2023). A Starter Conversation about ‘Educational Technologies’ with Bard AI and ChatGPT. C2C Digital Magazine, January.

          https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.D04E3507&site=eds-live.

Google Bard AI Can Now Help Write Software Codes. (2023). FRPT- Software Snapshot, April, 4.

          https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=163840160&site=eds-live.

Qin, H., Ji, G.-P., Khan, S., Fan, D.-P., Khan, F. S., & Van Gool, L. (2023). How Good is Google

          Bard’s Visual Understanding? An Empirical Study on Open Challenges.

          https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsarx&AN=edsarx.2307.15016&site=eds-live.

Goyal, A., Siddique, M., Parekh, N., Schwitzky, Z., Broekaert, C. (2023). ChatGPT and Bard

          Responses to Polarizing Questions.

         https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsarx&AN=edsarx.2307.12402&site=eds-live.

Bard, A. (2023). Bard on a urologist’s blame on Big Pharma for his retractions and expressions

          of concern. https://doi.org/10.31219/osf.io/zd6r7

 
 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri